چگونه وارد بازار کار صنایع دستی شده و محصولات خود را بفروشیم ؟

چگونه وارد بازار کار صنایع دستی شده و محصولات خود را بفروشیم ؟

افزایش فروش صنایع دستی

صنایع دستی ایران، به عنوان صنعتی مستقل و بومی، شاخص ترین هنر کاربردی ایران و یکی از سه قطب برتر صنایع دستی جهان، ریشه های عمیق و استوار در فرهنگ غنی و بارور ایران اسلامی داشته است

به طور کلی نقش صنایع دستی در اقتصاد ایران عبارت است از: کمک به توسعه اقتصادی، ایجاد شغل، سرمایه گذاری اندک و بهره وری بالا.

رشد اقتصادی و دستیابی به هدف های مختلف آن امروزه سرلوحه برنامه و فعالیت های بسیاری از دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. این دولت ها در برنامه های توسعه اقتصادی خود هدف های عمده ای را در زمینه های مختلف اقتصاد، اجتماع، سیاست و … دنبال می کنند.

صنایع دستی وابسته به چرم

چرم طبیعی از گذشته توسط بشر مورد استفاده های فراوانی از جمله ساخت پوشاک و کفش و نوشتن بر روی صفحات چرمی قرار می گرفته است؛ با گذشت زمان انسان ها توانسته اند وسیله چرم صنایع دستی مختلفی را پدید بیاورند.

از جمله این صنایع دستی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

_ زین سازی

_ نقاشی روی چرم

_ معرق چرم

_ جلدسازی چرمی سنتی

_ سوخت روی چرم

_ نقش اندازی ضربی روی چرم

هنر جلد سازی چرمی سنتی:

جلد پوششی است که ورق های کتاب در میان آنان شیرازه بندی و حفظ می شوند؛ جلد سازی نه تنها وسیله‌ای برای محافظت و نگهداری اوراق کتاب بوده بلکه در مواردی مظهر و نشان دهنده متن و درونمایه موضوع کتاب نیز بوده است.

این هنر بسیار با دقت و ظرافت انجام می‌شود و برای زیباتر شدن جلد های چرمی برجستگی ها، طلایی شده و گاه زمینه را به رنگ لاجوردی رنگ آمیزی می کردند و با خطوط و طرح هایی به رنگ های مختلف، نقش روی جلد را تکمیل می نمودند.

..
ارسال نظر