انواع زغره دوزی چیست؟

انواع زغره دوزی چیست؟
انواع زغره دوزی چیست؟

زغره نیز نوعی رودوزی سنتی ایرانی است، که با استفاده از آن می توان انواع لباس را تزیین نمود. این نوع رودوزی از جلوه بسیار زیبایی برخوردار بوده و زیبایی لباس را دو چندان می کند.

انواع زغره دوزی چیست؟

زغره نیز نوعی رودوزی سنتی ایرانی است، که با استفاده از آن می توان انواع لباس را تزیین نمود. این نوع رودوزی از جلوه بسیار زیبایی برخوردار بوده و زیبایی لباس را دو چندان می کند. توسط این هنر انواع پولک و سرمه را بر روی انواع لباس و پارچه می دوزند. هنرمندان در بسیاری از موارد این هنر را با هنرهای رودوزی دیگر تلفیق می کنند و اثری زیبا و جذاب را به وجود می آورند.

هنر زغره دوزی

دوخت زغره دوزی در شهرهایی مانند اصفهان، تهران، کاشان، تبریز و هرمزگان رواج دارد. این هنر تاریخچه مشخصی ندارد اما برخی از آثار زغره دوزی که در موزه ها یافت می شود، نشان دهنده قدمت بالای این هنر است.

ابزار زغره دوزی

برای زغره دوزی به ابزاری مانند انواع پولک و سرمه، نخ محکم، انواع پارچه، مروارید و پیله نیاز است. در زغره دوزی از طرح هایی مانند گل و بته، گل و مرغ، منظره ها، نقوش حیوانی و...استفاده می شود. همچنین از این هنر برای زینت بخشیدن به انواع تابلو، رومیزی، روتختی، روکرسی و ترمه سرمه دوزی شده استفاده می شود. در ادامه انواع دوخت مورد استفاده برای زغره دوزی را ذکر خواهیم نمود.

زغره دوزی ساده

در زغره دوزی ساده مانند کوک زدن عمل می کنند. با این تفاوت که وقتی سوزن را از زیر کار به روی کار می آورند پولکی را از سوزن عبور داده و سپس دو مرتبه سوزن را به داخل پارچه فرو می کنند.

زغره دوزی مدور

با استفاه از دوخت مدور انواع گل ها را بر روی پارچه می دوزند. برای مدور دوزی ابدا دایره ای را برروی پارچه رسم می کنند و با توجه به محیط دایره سوزن را از پشت کار بیرون می آورند. پس از عبور یک پولک سرمه ای را نیز از سوزن عبور می دهند و سوزن را دومرتبه به داخل پارچه فرو می برند. با استفاده از این دوخت و تکرار آن می توان انوع گل را بر روی پارچه دوخت.

زغره دوزی قرینه

از این نوع دوخت برای دوخت گلبرگ و یا نقش های قرینه استفاده می شود. برای این کار ابتدا سوزن را از پشت کار در می آورند و پس از عبور از پولک آن را از سرمه نیم سانتی عبور می دهند و دو مرتبه سوزن را از خط وسط گلبرگ در می آورند. به همین ترتیب و به شکل قرینه طرف دیگر گلبرگ را می دوزند.

 

زغره دوزی جناغی

با استفاده از دوخت جناغی شکل های گیاهی را به تصویر می کشند. از دوخت جناغی به خصوص برای دوخت برگ استفاده می شود. برای زغره دوزی جناغی ابتدا روی کل محیط برگ، پولک می دوزند و بر روی خط میانی آن تکه های از سرمه را به صورت جناغی از میان هم رد می کنند.

زغره دوزی گره دار

برای دوخت گره دار ابتدا پولک را به همراه یک سرمه نیم سانتی روی پارچه می دوزند. این دوخت را در یک خط ادامه می دهند، سپس از نخ تکه سرمه ی بلندی را عبور می دهند و بر روی سرمه های روی پولک گره هایی ایجاد می نمایند.

..
ارسال نظر
به انگلیسی وارد شود