اهمیت آموزش هنر فرهنگی در مدارس

اهمیت آموزش هنر فرهنگی در مدارس

در چندین سال گذشته، همه ما گرایش مدارس به حذف هنر از برنامه درسیشان را دیده‌ایم.
موسیقی، خوشنویسی خلاقیت و آثار هنری و تئاتر در بسیاری از برنامه‌های درسی کمرنگ و بی اهمیت است.


شکی نیست که هنر برای کودکان سرگرمی است. فرو کردن انگشت‌هایشان در رنگ‌ها و ساختن تصویری زیبا برای چسباندن به در یخچال شگفت‌انگیز است. ایفای نقش آنها در یک نمایشنامه خوشحال کننده است، همخوانی باهم در یک سرود شگفت انگیز است و...

هنر به پیشرفت بسیاری از سطوح اساسی رشد کودکان کمک می‌کند. در ادامه این پست دلایل هنر برای رشد فکر و جسمی کودکان را بیان میکنیم و همچنین نقش موثر آموزش و پرورش در این رشد را متذکر میشویم.

انسان چه آگاهانه و چه ناآگاه خواستار زیبایی است کسی که در محیط کار و زندگی خود سعی می کند محیط دلپذیر، منظم و آراسته ایجاد کند، معلمی که با استفاده از گچ های رنگی در ترسیم تصاویر فرمها و . . . بر روی تابلوی کلاس تدریس می کند، مادری که با وسواس زیاد درصدد انتخاب لباسی با رنگ و شکل مناسب و دلخواه برای فرزند خویش است. هر کدام به نوعی هنرمند هستند .

مهمترین هدف آموزش و پرورش شناخت استعدادهای دانش آموزان، شکوفا نمودن آنها و ایجاد مهارت کافی در ابعاد مختلف رشد است و به عنوان صمیمانه ترین زبان احساسات محسوب می شود، فعالیت های هنری وسیله ارتباط فکر و بیان است. آشنایی کودکان با اساس هنرها نه تنها به آنان در بیان اندیشه با شیوه های هنری کمک میکند، بلکه قدرت تجزیه و تحلیل رویدادهای اطراف و همچنین دقت را در آنها تقویت می کند.

در آموزش و پرورش دوره ی ابتدايی ارزشيابی از فعاليت های هنری بيشتر به منظور بالا بردن شناخت كودك نيست به خود و محيط پيرامون ، بالا بردن قدرت ، تجزيه و تحليل ، تقويت
روحيه انتقادگری و انتقاد پذيری ، بالا بردن توان ابراز نظر و شناخت استعدادها ، علائق و تمايلات آنان و مواردی از اين قبيل انجام می گيرد .
 معيارهای عمومی ارزشيابی


1 . ارزشيابی به صورت مستمر صورت گيرد .
2 . ارزشيابی بايد بعنوان بخشی از مراحل ياددهی - يادگيری در جريان فعاليت های هنری باشد .
3 . ارزشيابی بايد براساس اصول و فلسفه تعليم و تربيت انجام يابد .
4 . معيارهای ارزشيابی براساس نيازهای كودك استوار باشد .
5 . معيارها بايد همچون تغيير كودك مدام تغيير يابد .
 معيارهای جزئی ارزشيابی
1 . طرز تلقی های كودك از هنر و استنباطش نسبت به آن .
2 . دانستنی ها ( اصطلاحات ، ابزار و مواد هنری ، عادتها و فنون ، دانستن داستان هنر ، خانه و . . . )


3 . مشاهده نمود تعاون اجتماعي ، مشاركت ، نوع دوستي ، مثبت انديشي و . . .
4 . شركت در تجارب هنري و فعاليت هاي گروهي و مباحث ديگران .
5 . امكان اظهار نظر دانش آموز در خصوص كار خود و ديگران .
6 . پذيرش انتقادهاي ديگران
7 . نمود اعتماد به نفس در كارهاي هنري كودكان .
8 . محدود ، قالبي و كليشه اي نبودن رفتارهاي هنري


9 . آزمودن حالت هاي مختلف مواد در اختيار ، با ايده هاي مختلف
10 . اظهار نظر در مورد آثار هنرمندان بزرگ .

..
ارسال نظر