اساس زندگی خلاقه

اساس زندگی خلاقه
اهمیت علاقمندی به مکانی که در آن زندگی می کنید

     در اینجا منظور ما از خلاقیت ، تخصص و مهارت های هنری و یا آفرینش آثار فرهنگی نیست. در واقع مقصود ما از موسیقی ، ادبیات ، هنر ، علوم ،یا هر معنایی که اصطلاحا از خلاقه زیستن استنباط می شود فراتر است . وقتی از زیستن پویا و خلاقه سخن به میان می آید ، مقصود توانایی افراد برای انجام کارهای مختلف است. شما تنها زمانی می توانید در مقام و موقعیت خلاقیت خود را بروز دهید که برای انجام هر کار، به جای احساس نیاز به مصلحت جویی از دیگران و یا استفاده از کتاب های راهنما ، با توانایی های باطنی خود به شور و مشورت بنشینید و از آن بهره گیرید. با این منطق تنها افرادی قربانی نمی شوند که بی توجه به هنجارهای تجویز شده از سوی دیگران و نگاه باطنی خود را به قله های بلند دوخته، به قدرت های روحی خود شعور کافی پیدا کرده و از ذهن پویای خود در انواع موقعیت ها بهره برند. زیستن خلاقه یعنی بدون توجه به این که در کجا به سر می برید و با چه موقعیتی روبرو هستید ، از خود بپرسید : چگونه می توانم این موقعیت را به تجربه ای مطلوب و شادمانی تمام عیار تبدیل کنم؟ چگونه باید احساس و رفتار خود را انتخاب کنم تا به بهترین شکل ممکن از این وضعیت بهره ببرم؟ 

    یک ضیافت سرد و خشک نمونه ای از وضعیتی است که اغلب افراد به دلیل متاثر شدن از محیط و اطرافیان و بی توجهی به حق انتخاب در قبال احساس و رفتار خویش ، هم نوایی پیش ساخته و بار گران این موقعیت را به دوش می کشند و از این طریق قربانی می شوند. برای مثال فرض کنید که در چنین ضیافتی، گفتگو در باره مطالبی پیش پا افتاده و بی ارزش نظیر پرده های اتاق و یا کارها و حرکات سگ فلان کس بر روی چمن باشد . اغلب افراد در چنین شرایطی اوضاع حاکم بر محیط را تحمل و در قبال این وضعیت خوشایند خودخوری کرده و این گفتگوی ابلهانه را در درون محکوم می کنند و به خشم می آیند. اما فردی که عنان احساسات خود را در دست دارد، به افکار خود نظم بخشیده و به این نکته می اندیشد که چگونه ممکن است این وضعیت ناهنجار را به سود خود تغییر دهد و عامل شر را به عامل خیر تبدیل کند. او نیک می داند که راه های متعددی برای گریز از موقعیت های نا مطلوب وجود دارد. برای مثال می توان در حالی که همه سرگرم صحبت کردن هستند، از جا برخیزد و چند لحظه در این حالت باقی بماند و با برانگیختن تعجب دیگران مسیر سخن را تغییر دهد. می توان از فردی که همیشه برای قدم زدن آمادگی دارد تقاضا کند به همراه او قدم بزند و یا نقطه نظر های حضار را درباره نکته خاصی جستجو کنند. بر هر حال فردی که در هر موقعیت برای خود حق انتخاب قائل است ، به جای این که در وضعیت های نا خوشایند در بحر اندیشه منفی فرو رود و لحظه های گران مایه را قربانی کند ، به نحوه های مختلف می کوشد از ناگوار ترین موقعیت، مطلوب ترین نتیجه را به دست آورد. آری این است مفهوم زیستن پویا. 

    شما نیز به طور قطع با افرادی برخورد کرده اید که از سکونت در شهری سرد و بی روح و یا زندگی در مکانی نا مناسب و آزار دهنده گله و شکایت سر می دهند و به این طریق در مقام ضدیت با خود می باشند. در مقابل آنان افرادی هستند که از لحظه به لحظه زندگی لذت می برند. بر خود تسلط کامل داشته و هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی در صدد عیب جویی و خرده گیری از کسی یا چیزی نیستند. آنان این اندیشه را انتخاب می کنند که به هر حال من اکنون در این جا هستم ، پس به جای اینکه به جنبه های منفی آن توجه کنم و از لحاظ درونی دچار اختلالات عصبی و روحی و عوارض ناشی از آن شوم ، باید دنیای باطن و درون خود را تغییر دهم و به هر طریق این مکان را دوست داشته باشم. 

     اغلب به پرسش هایی از این دسته روبرو هستیم : آیا مایلید در نیویورک سکونت کنید ؟ تردیدی نیست که می توان در نیویورک ، بیرمنگام و... زندگی کرد و آن را دوست داشت. به هر حال هر بخش از سیاره خاک دارای خصایص و ویژگیهای مطلوب و نا مطلوب است و نحوه ی برخورد ما با هر موقعیت بستگی به اعتقادات و چگونگی باور های ما دارد. اگر هر وضعیتی را با بینشی بنگریم و اگر ایده و افکارمان را بر حسب بهره مندی از آن متعادل و متوازن سازیم ، یقینا در هر شرایطی بر واکنش ها و هیجانات خود مسلط شده  و از قربانی شدن خویش توسط جریان هایی که در ید قدرتمان نیست جلو گیری به عمل آوریم. شما طبعا منزل یا خیابانی را که در آن سکونت داشته و یا ضیافتی را که در آن شرکت کرده و یا تشکیلاتی را که در آن کار می کنید دوست دارید. چرا که به احتمال زیاد بر حسب میل و علاقه خود در این مکان ها هستید. حال اگر بر خلاف میل و علاقه باطنی خود در مکان هایی نظیر زندان و یا جلسه ای خسته کننده به اجبار حضور یابید، با احساس نفرت از این مکان و وضعیت را از آن چه هست بدتر می کنید و در دام انواع احساسات و هیجانات منفی قربانی می شوید . بهترین شیوه برای رهایی از این وضعیت دشوار آن است که درباره ویژگی های مثبت مکانی که به اجبار در آن به سر می برید فهرستی تهیه و ذهنتان را به این جنبه ها معطوف کرده و بکوشید هر اندازه که می توانید در باره آن احساس مثبت تر و نیکو تری داشته باشید.

بهروز رحمانیان

ارسال نظر