اقدامات زنده ماندن

اقدامات زنده ماندن
"اقدامات زنده ماندن"

این مطلب به‌طورکلی بر پایه کلمات کلیدی مورداستفاده در آموزش زنده ماندن در شرایط سخت تهیه‌شده است. موضوعات مطرح‌شده در این متن می‌توان شما را جهت زنده ماندن در هر شرایط سختی کمک کند. هرزمانی که در شرایط سخت قرار گرفتید، راهنمایی‌های عنوان‌شده در این متن را به یادآورید.

اقدامات بقاء

در پاراگراف زیر معنای واژه‌های مورداستفاده در آموزش زنده ماندن در شرایط سخت توضیح داده می‌شود. معانی را که هر واژه بر آن دلالت می‌کند موردمطالعه داده و به خاطر داشته باشید زیرا ممکن است روزی به کار شما آید.

حلّاجی و بررسی شرایط

اگر شما در شرایط رزمی قرار دارید، محلی را پیدا کنید و خودتان را از چشم دشمن پنهان نگه‌دارید. این را به خاطر داشته باشید که همواره اولویت کار را به ایمنی بدهید. از حواس بینایی، شنوایی و بویایی خودتان استفاده کنید تا نسبت به شرایط موجود در منطقه رزم اطلاع پیدا کنید. همواره باید دنبال این بود که به سؤالاتی مثل سؤالات زیر جواب داد و دانست که:

دشمن چه‌کار می‌کند؟

پیشـروی چگونه است؟

چگونه می‌توان تجدیدقوا کرد؟

و شمــا باید درزمانی که مشغـول تهیـه طرح بقاء هستید، به تحولاتی که در منطقه رزم ایجاد می‌شود توجه داشته باشید.

حلّاجی و بررسی محیط اطراف تعیین طرح و نقشه منطقه. از تغییراتی که در اطراف شما ایجاد می‌شود همواره آگاه باشید. هر محیطی که موجود باشد (جنگل، بیشه‌زار یا صحرا) دارای طرح و ریتم مخصوص به خود است. این ریتم یا طرح شامل حیوانات و پرندگان موجود در منطقه، صداهای آن‌ها و نحوه حرکت آن‌ها و صداهای حشرات می‌شود. این ممکن است همچنین شامل نحوه حرکت دشمن و افراد بومی در منطقه باشد.

حلّاجی و بررسی شرایط فیزیکی خودتان فشار و سختی درگیری که شما در آن قرار داشته باشید، یا فشار روحی حضور پیدا کردن در یک شرایط سخت ممکن است سبب شود تا شما نسبت به آسیب‌هایی که پیدا می‌کنید آگاهی پیدا کنید. زخم‌های خود را چِک کنید و به درمان اولیه خود بپردازید. احتیاط کنید تا آسیب بیشتری نبینید. برای مثال، در هر شرایط آب و هوایی،‌ مقدار کافی آب بخورید تا مانع از دست رفتن آب بدن خود شوید. اگر در شرایط و آب‌وهوای سرد یا مرطوب قرار دارید، لباس اضافی تن کنید تا از کاهش دمای بدن خود جلوگیری کنید.

حلّاجی و بررسی تجهیزات خود قطعـاً در گرماگرم نبرد، شما بعضی تجهیزات خود را از دست می‌دهید یا آسیب می‌بینند. بررسی کنید تا ببینید که کدام تجهیزات شما هنوز قابل‌استفاده هستند و در چه وضعیتی قرار دارند. حالا که شما شرایط، محیط اطراف، شرایط فیزیکی و تجهیزات خود را موردبررسی قرار داده‌اید، آماده تهیه طرح بقاء هستید. در ضمن انجام کار، نیازهای فیزیکی پایه‌ای خود را به یاد داشته باشید. آب، غذا، سرپناه. از تمامی حواس خود استفاده کنید، عجله و شتاب بیش‌ازحد به ضرر شما است وقتی‌که شما ســریع و بدون فکر و طراحــی واکنش نشان می‌دهید، احتمـال اشتباه شما فوق‌العاده می‌شود. این اشتباه ممکن است به اسارت یا مرگ شما منجر گردد. فقط به خاطر واکنش نشان دادن محض حرکت نکنید. قبل از حرکت کردن و تصمیم گرفتن تمامی جنبه‌های شرایطی را که در آن قرارگرفته‌اید حلّاجی کنید. وقتی‌که شما به‌طور شتاب‌زده واکنش نشان دهید ممکن است بعضی تجهیزات خود را از دست بدهید یا فراموش کنید. در واکنش‌های عجله‌ای شما ممکن است دچار گیجی شوید و ندانید که به کدام طرف باید حرکت کنید. حرکت‌ها را طراحی کنید. آماده شوید تا بدون به خطر انداختن خود سریع حرکت کنید. برای ارزیابی شرایط تمامی حواس خود را به‌کارگیرید. صداها و بوها را موردتوجه قرار دهید. نسبت به تغییرات درجه حرارت حساس باشید. همواره هوشیار باشید. به خاطر داشته باشید که کجا هستیدموقعیت خود را در نقشه تعیین کنید و آن را با عوارض اطراف خود مرتبط سازید. این‌یکی از اصول پایه‌ای می‌باشد که شما باید همواره در ذهن داشته و از آن پیروی کنید. اگر فرد دیگری نیز با شما هست مطمئن شوید که او نیز موقعیت خود را در منطقه می‌داند. همواره بدانید که در گروه شما چه کسی نقشه و قطب‌نما دارد. اگر آن فرد کشته شد، شما باید نقشه و قطب‌نما را از او بگیرید و عملیات را ادامه دهید. توجه ویژه‌ای به این امر داشته باشید که کجا هستید و به سمت کجا می‌روید. جهت تعیین مسیر و حرکت در مسیر هیچ‌گاه به‌طور صد در صد به یک نفر اتکا و اعتماد نکنید. به‌طور مستمر و منظم تعیین موقعیت کنید.

_ همواره سعی کنید تا حداقل تعیین کنید که چگونه موقعیت شما ارتباط دارد با:

_ موقعیت واحدهای دشمن و منطقه کنترل‌شده.

_ موقعیت واحدهای خودی و منطقه کنترل آن‌ها.

_ موقعیت منابع آبی منطقه‌ای (این موضوع در صحراها مهم است).

_ مناطقی که پوشش خوب و اختفاء کاملی را ایجاد می‌کنند.

این اطلاعات به شما اجازه می‌دهند تا تصمیمات اطلاعاتی مناسبی بگیرید.

غلبه بر ترس و هراس بزرگ‌ترین دشمن در شرایط سخت ترس و هراس می‌باشد. اگر کنترل نشود، آن‌ها می‌توانند توانایی شما را در اتخاذ تصمیم هوشمندانه نابود کنند. آن‌ها سبب می‌شوند که شما بر اساس احساسات و تصورات واهی خود نه عقل و منطق واکنش نشان دهید. آن‌ها همچنین سبب اتلاف انرژی شما نیز می‌شوند و این اثرات روانی منفی به دنبال دارد. آموزش‌های قبلی در زمینه بقاء و داشتن اعتمادبه‌نفس شما را قادر می‌سازد بر ترس و هراس خود غلبه کنید.

تعمیر کردن از وسایل طبیعی در اطراف خود برای رفع نیازهای مختلف استفاده کنید. مثلاً از سنگ برای استفاده به‌جای چکش. هرقدر که کوله‌پشتی شما کامل باشد بعد از مدتی امکانات مـوجود در آن تمام می‌شود. در چنین زمانی شما باید از قدرت خلاقیت خود جهت رفع نیازهای خود بهره ببرید. ارزش حیات همه ما از کودکی همواره در ستیز جهت ادامه بقاء بوده‌ایم، اما با زندگی راحت عادت کرده‌ایم. ما در حقیقت مخلوق آسایش و راحتی هستیم و از سختی و مشقت بیزاریم. حال وقتی‌که ما با شرایط سخت مواجه می‌شویم با استرس‌هایش، عدم آسایشش و مشقت‌هایش چگونه خواهد شد؟ در این شرایط تجربه و دانش کسب‌شده از طرف شما و آموزش‌هایی که در ارتش دیده‌اید به زنده مانده شما خیلی کمک می‌کند. سرسختی و عدم تسلیم شدن در مقابل مشکلات و موانع پیش رو به شما توانایی روانی و فیزیکی کافی را می‌دهد تا بر این مشکلات غلبه کنید. عمل کردن مثل افراد بومی ،افراد بومی و حیوانات منطقه نسبت به شرایط موجود خود را وفق داده‌اند. برای وفق پیدا کردن با محیط، نگاه کنید که بومیان منطقه چگونه روزانه در آنجا به سر می‌برند؟ چه زمانی و چه چیـزی می‌خورند؟ چه زمانـی، از کجـا و چگونـه آن‌ها غذایشـان را به دست می‌آورند؟ چه زمانی و از کجا آب می‌خورند؟ چه زمانی آن‌ها معمولاً می‌خوابند و چه زمانی بیدار می‌شوند؟ این واکنش‌ها برای کسی که می‌خواهد در منطقـه فعالیت کند بسیار مهم می‌باشند. نحـوه زندگی حیوانات منطقــه نیز می‌تواند نکـات آموزنده‌ای بـرای فردی که می‌خواهد در محل زنده بماند ارائه دهد. حیوانات نیز به آب، غذا و سرپناه احتیاج دارند. با نگاه کردن به آن‌ها می‌توان به منابع آب و غذا دسترسی پیدا کرد.

هشدار

حیوانات یک‌راهنمای قابل‌اعتماد به منابع آب و غذا نیستند. بسیاری از حیوانات گیاهانی را می‌خورند که برای انسان سمی هستند. این موضوع را به خاطر داشته باشید که حیوانات می‌توانند وجود شما را برای دشمن آشکار کنند اگر در منطقه خودی قرار دارید، یک‌راه که توسط آن می‌توانید اطلاعات به دست آورید این است که نسبت به ابزارآلات افراد بومی و نحوه تهیه آب و غذای آن‌ها کنجکاوی نشان دهید. بامطالعه در مورد افراد منطقه شما یاد می‌گیرید که چگونه به آن‌ها احترام بگذارید، دوستان خوبی پیدا کنید و از همه مهم‌تر این‌که یاد بگیرید چگونه خود را با محیط اطراف تطبیق دهید و شانـس زندگی خود را افزایش دهید. به کمک ظرافت و هوشمندی خود زندگی کنید، از هم‌اکنون مهارت‌های کلیدی را یاد بگیرید. بدون یادگیری مهارت‌های پایه‌ای ادامه حیات و مانور کردن در منطقه نبرد شانس شما را برای زنده ماندن در طی رزم در شرایط سخت بسیار کم خواهد بود. این مهارت‌ها را هم‌اکنون یاد بگیرید، نه از زمانی که با آن‌ها مواجه می‌شوید یا در حال نبرد هستید. اینکه چگونه شما تصمیم می‌گیرید تا خودتان را قبل از اجرای عملیات تجهیز کنید، بر زنده ماندن یا نمانــدن شما اثر مستقیــم دارد. شمـا نیاز دارید تا در مورد محیطی که به آنجا می‌روید بدانید و باید مهارت‌های پایه‌ای مورداستفاده در آن محیط را فرابگیرید. مثلاً اگر قرار است که به صحرا بروید، شما نیاز دارید که بدانید در صحرا چگونه آب پیدا کنید. در طی تمامی برنامه‌های آموزشی و تمرینات مربوطه مهارت‌های پایه‌ای بقاء را تمرین کنید. انجام این تمرینات و آموزش‌ها به شما اعتمادبه‌نفس می‌دهد. این به شما می‌آموزد که با کمک هوشمندی و ظرافت خود زنده بمانید.

حلاجی کردن و بررسی شرایط

از تمامی حواس خود استفاده کنی عجله و شتاب بیش‌ازاندازه به ضرر شماست.به خاطر داشته باشید که کجا هستید. غلبه بر ترس و هراس. تعمیر کردن وسایل. ارزش حیات. عمل کردن مثل افراد بومی. به کمک ظرافت و هوشمندی خود زندگی کنید و از هم‌اکنون مهارت‌های کلیدی را یاد بگیرید.

"نقشه و طرح برای زنده ماندن"

یک نقشه و طرح تهیه کنید که به شما کمک کند تا با دشمن مقابله کنید. در این طرح باید به غذا، آب، سرپناه، آتش، کمک‌های اولیه. علامت‌های قرار داده شده برای اعلام اهمیت چیزی توجه شود. مثلاً در هوای سرد شما باید آتش تهیه کنید، سرپناهی آماده‌سازید تا از سرما و بارندگی و باد در امان باشید. تله گذاری کنید تا غذا تهیه کنید، ابزاری داشته باشید تا به هواپیماهای خودی علامت بدهید و کمک‌های اولیه داشته باشید تا سلامت باقی بمانید. اگر زخمی شدید کمک‌های اولیه از اولویت بسیار بالایی برخوردار می‌شوند. برای رسیدن به نیازهای فیزیکی فوری خود در ضمن تغییر شرایط باید طرح مورداستفاده برای زنده ماندن را تغییر دهید.

ارسال نظر