سخنرانی

سخنرانی
رازهای موفقیت در سخنرانی:

موانعی پیش می آید که مجبور هستیم در حضور دیگران سخنرانی کنیم ولی اغلب دچار اضطراب شده و ترس،سراسر وجودمان را احاطه می کند ترس از سخنرانی مشکلی است که افراد زیادی با آن مواجه می شوند،اما با رعایت یکسری نکات و با تمرین می توان این مشکل را رفع کرد.در صورتی که موارد زیر را رعایت نمایید می توانید سخنرانی خوبی داشته باشید.

1. داشتن اعتماد به نفس:

سخنران می بایست به خود اعتماد داشته و خود را همان گونه که هست بپذیرد و به یاد داشته باشد که افراد معمولی هم می توانند سخنرانان موفقی باشند.

2. واقع گرا بودن :

اکثر سخنرانان و همین طور سخنرانان مجرب قبل از ایراد سخنرانی تا حدودی دچار تشویش و اضطراب می شوند. از دیدگاه روانشناسان هم کمی دلهره و تشویش قبل از ایراد سخنرانی طبیعی است.اما یک سخنران باید فقط در مورد موضوعی صحبت کند که به آن اعتقاد دارد.

3. سخنرانی پیرامون موضوعی که با آن آشنایی دارد:

سخنران می بایست درباره موضوعاتی صحبت نماید که در آن مورد تخصص دارد.او نباید در ارتباط با موضوعاتی که اطلاع کافی ندارد صحبت نماید. بلکه باید موضوعی را انتخاب کند که از سخن گفتن در مورد آن احساس راحتی کرده و مهم تر این که آن را باور داشته باشد.

4. تمرکز بر روی مطالب سخنرانی:

تمرکز در سخنرانی رمز و کلید موفقیت است.یکی از مسائل مهم در سخنرانی مقدمه و پاراگراف های اول سخنرانی است.با پشت سر گذاشتن این مرحله،ادامه سخنرانی با آرامش و اعتماد به نفس بیشتری انجام خواهد یافت.باید قبل از سخنرانی بر روی صحبت های مقدماتی کاملا فکر کرد و در هنگام اجرا نیز بر روی آن کاملا تمرکز داشت و نگرانی و احساس تشویش را که می تواند موجب خشک شدن گلو ،لرزش دستان و عرق کردن پیشانی شود از خود دور نمود.

5. سخنران نباید به خطابه خوانی تبدیل شود:

خطابه خوانی،نوعی سخنرانی و دارای ویژگی هایی است که عبارتند از :استفاده از کلمات و جملات پیچیده و غیر معمول در مدت زمان طولانی. سخنرانی باید کوتاه،موثر و به صورت ساده بیان شود.

6. سخنرانی به شیوه خاص خود سخنران:

هر فردی دارای خصوصیات و ویژگی های رفتاری خاص خود است. در سخنرانی باید از شیوه خاص و منحصر به فرد خود استفاده کرد. تقلید از شیوه سخنرانی دیگران ویا گفتن جملاتی که برای خود شخص غریب و نامانوس باشید مسلما برای مخاطبین نیز نا آشنا بوده و تاثیر گذاری مطلوبی ندارد.

7. تمرین کردن:

متن سخنرانی را باید چندین بار و با صدای بلن خواند و تمرین نمود،تا زمانی که شخص مطمئن شود که می تواند به راحتی مطالب را بدون خواندن از روی متن بگوید.

ویژگی های سخنرانی:

1. هدفمند بودن: متن سخنرانی معمولا باید برای شنوندگان مشخصی نوشته شود. کلمات و جملاتی که توسط سخنرانان بیان می شود باید با در نظر گرفتن خصوصیات و روحیات مخاطبین ابراز گردد.2. جذابیت و گیرایی: سخنرانی باید به نحوی ارایه گردد که تا پایان جلسه توجه و دقت مخاطبین را جلب کند. 3. روشن و آشکار بودن: کلمه به کلمه سخنرانی باید طوری ادا شود که مخاطب آن را به وضوح درک کند. سخنران باید از طرح مساله و یا نکته ای که موجب سردرگمی شنونده می شود دوری کند.4. پذیرفتن و قابل بودن: شاید در خلال سخنرانی نتوان شنونده را نسبت به صحت و درستی موضوع سخنرانی متقاعد نمود ولی آنها باید مطمئن شوند که سخنران کاملا بر موضوع سخنرانی احاطه دارد. 5. محرک و برانگیزاننده: در طول سخنرانی شنونده باید به پیگیری موضوع علاقه مند شود و تا به انتها مطالب را دنبال کند. 

نتیجه گیری: اثر بخشی و نتیجه گیری از یک سخنرانی مستقیما به قابلیت جذب ، علاقه و توجه مخاطبین بستگی دارد. لذا به منظور جلب توجه و علاقه حاضرین سخنران باید با موضوع یا عنوان سخنرانی خود و علایق تک تک شنوندگان ارتباط و پیوستگی برقرار کند، زیرا که به سخنرانی گوش فرا می دهند باید بین خود از یک طرف و آن چه سخنران می گوید از طرف دیگر ارتباطی منطقی مشاهده کنند. پس باید موضوعی را برای سخنرانی انتخاب کرد که تمامی حضار یا مخاطبین را جذب نماید. استفاده از جملات روشن و کوتاه به جای جملات پیچیده و بلند ، راز موفقیت در سخنرانی است.

ارسال نظر