اوضاع و شرایط زندگی خود را ارزیابی کنید

اوضاع و شرایط زندگی خود را ارزیابی کنید
شرایطی که شما را در معرض بازیچه شدن قرار می دهد شناسایی کنید

          شرایطی که شما را در معرض بازیچه شدن قرار می دهد شناسایی کنید.برای اینکه در تله های اجتماعی فرو نیفتید لازم است که با تیزهوشی تمام جوانب را بسنجید و با تامل و متانت تصمیم بگیرید.مقصودم از ارزیابی وضعیت زندگی آن است که در ارتباطات و مناسبات اجتماعی نیازها و منافع افرادی را که با آنان سر و کار دارید بسنجید و از تکیه کلامها و اصرار ورزیدن ها و حالات و حرکاتشان از دامهایی که برای قربانی کردن شما گسترده اند سر درآورید.فراموش نکنید که هر گونه سستی و بی توجهی در ارزیابی موقعیت ها شما را در دامهای بازیچه شونده گرفتار می کند  وآنگاه برای خروج از این وضعیت ناگوار ناگزیرید تاوان نا آگاهی و بی توجهی خود را بپردازید.    مثالی می زنیم: جورج پس از آنکه شلواری از فروشگاهی خرید  متوجه عیب و نقص آن شد . از این رو برای پس دادن شلوار به آن فروشگاه مراجعه کرد . او برای اینکه آلت دست فروشنده نشود   با ارزیابی اوضاع و شرایط متوجه شد که فروشنده فردی تند مزاج و بد اخلاق است. منظور جورج صرفا باز پس گرفتن پولش بود و هرگز قصد نداشت خود را درگیر مباحثه و مجادله ای بی فایده کند. او می دانست که اگر نتواند فروشنده را برای پس گرفتن شلوارش متقاعد کند   شانس گفتگو با مدیر فروشگاه را نیز از دست خواهد داد. چرا که مدیر طبعا حق را به جانب فروشنده اش که از اطلاعیه ی پس از فروش پس گرفته نمی شود دفاع می کرد   به علاوه چه بسا فروشنده خودش به خاطر رعایت مقررات خشک حاکم بر فروشگاه بازیچه شده بود . به هر حال جرج پس از تحقیق و ارزیابی مصلحت دید که یکراست به سراغ مدیر فروشگاه برود. زیرا او تنها فردی بودکه می توانست در رعایت مقررات فروشگاه استثنا قائل شود. جرج می توانست با صدای بلند از سیاست فروشگاه مبنی بر پس نگرفتن اجناس انتقاد کند. اما به زودی دریافت با چنین اقدامی ممکن است خشم مدیر را برانگیزد و قربانی مقررات فروشگاه و یا مدیر مستبد آن شود. او در کما ل متانت و ادب خواسته اش را با مدیر در میان گذاشت و او را متقاعد کرد شلوار را پس بگیرد. به هر حال موفقیت و یا شکست در هر موقعیتی حس ارزشمندی شما را خدشه دار کند و شانس شما را برای به کار بردن برنامه ای دیگر ناکام گذارد . باید بتوانید بدون اینکه رنجش به دل بگیرید و یا ناراحت و خشمگین شوید    مانند اتومبیلی که از یک دنده به دنده ای دیگر تغییر جهت می دهد  با شکیبایی و دور اندیشی برنامهای مختلفی را برای مهار اهرم های قربانی کننده دیگران بیازمایید . این نکته را از یاد نبرید که موفقیت و یا شکست شما در اجرای برنامه ای خاص به هیچ وجه نباید عزت نفس شما را نفی کند و یا منجر به رنجش و خشم و ناراحتی  خاطرتان شود. حال عبارت هایی را که اغلب به کار می برید کانون توجه قرار دهید و ببینید که این جملات تا چه اندازه ای دیگران را برای قربانی کردن شما بر می انگیزد:  بخوانید و ببینید کدامیک به زندگی شما راه یافته است:                                                                    میدانم که بازنده خواهم بود .                                                                                                                                                                                                      اغلب به هنگام بحث و گفتگو با دیگران از کوره در می روم و ناراحت می شوم .                                                                                                                                        هرگز اجازه نمی دهم کسی اسباب ناراحتی مرا فراهم کند. من از این کار احتراز می کنم .                                                                                                                            من بیچاره هرگز شانس ندارم.                                                                                                                                                                                                      به این لعنتی ها هرگز اجازه نمی دهم هر کاری که دلشان می خواهد بکنند.                                                                                                                                            امیدوارم آن ها از این که من سوال میکنم ناراحت و دلگیر نشوند.                                                                                                                                                        اگر به آنان بگویم چه کرده ام    به طور قطع مرا سرزنش میکنند و تحت کنترل و سلطه ی خود در می آورند.                                                                                                  می ترسم که با انجام این کار   احساسات آنان را جریحه دار کنم.                                                                                                                                                          به تنهایی از حل این مسئله عاجزم و ناگزیرم از فردی مناسب کمک بطلبم.                                                                                                                                              آنان نباید این کار را انجام دهند این کار منصفانه نیست.                                                                                                                                آنچه گفته شد نمونه هایی از افکار و گفتاری است که به بازیچه قرار گرفتن شما می انجامد و شرایطی را فراهم می کند که دیگران از شما سوء استفاده کنند. دستاوردهای شما در زندگی همانی خواهد بود که انتظارش را دارید. با این منطق تنها وقتی از تله های بازیچه کننده مصون و در امان خواهید بود که با استفاده از هر مجالی چشم به راه شادمانی و سلامتی و بازیچه نشدن باشید و افکار غالب و مسلط بر خویش را از این ایده ها سر شار کنید و اجازه ندهید که تصاویر افراد سود جویی که پیش از این شما را آلت دست قرار داده اند در افکار و تصاویر ذهنی شما مداخله کنند . هر اندازه که می توانید درباره خود احساس مثبت تر و نیکوتری داشته باشید و توانایی های شگفت انگیز خود را باور کنید و به خود ایمان داشته باشید. 

ارسال نظر