روانشناسی

روانشناسی
مطالب روانشناسی وانگیزشی

 هفت هدیه برای افزایش خوشبختی در زندگی.تقدیم کردن این هدایا این امکان را به شما میدهد که با ارزش ترین گنج وجودی خود را با دیگران تقسیم کنید .زمانی که این موارد را می خوانید به دنبال راهی باشید تا این هدایا را با دیگران تقسیم نمایید.

1تقدیم سپاس و قدردانی..به افراد بگویید که چقدراز حسن نیتی که به شما دارند خوشحال و سپاسگذار هستید.از انها به خاطر اینکه قسمتی از زندگی شما هستند تشکر کنید و بگویید که چقدر به انها احتیاج دارید زمانی که تشکر خود را با دیگران قسمت میکنید شما را فراموش نمی کنند و نتیجه سپاس بارها به خود شما برمی گردد .2وقت خود را با دیگران تقسیم کنید .. اگر کارهای خود را زمان بندی کنید میتوانید زمانی را برای افرادی که دوست دارید صرف نمایید. سعی کنید سازمانها و مکانهای مختلف را که احتیاج به استعدادها و تواناییهای شما دارند حمایت کنید و وقت خود را صرف اموری نمایید که به نفع کشور و هموطنان و دنیاست.گاهی اوقات استعدادها و مواردی که در خودمان کشف میکنیم نسبت به انها اگاهی نداشته ایم .3اعتقادات دانش خود را تقسیم نمایید . با دیگران درباره ی کتابهای مفیدی که خواندید صحبت کنید تا انها بتوانند از نتایج موئثر  ان بهره ببرند.

به افرادی دیگر مطالب جدیدی که فرا گرفته اید اموزش دهید.بهترین روش افزایش اطلاعات خود تقسیم کردن دانش موجود در ذهن با دیگران است.هر چه بیشتر دانش خود را با دیگران تقسیم کنید معلومات ما بیشتر میشود.4دوستی را با دیگران تقسیم کنید..توانایی دیگران را تصدیق کنید. اجازه بدهید تا انها متوجه شوند هر زمانی که به شما احتیاج دارند شما حاضر هستید. به سراغ افرادی بروید که مدت طولانیست انها را ملاقات نکرده اید  به دوستان و اقوامی که از شما دور هستند تلفن کنید. افرادی که همدیگر را نمیشناسند به هم معرفی کنید تا با هم دوست شوند.انسانها با پیشرفت دیگران و در کنار انها موفق میشوند در ان زمان است که به کمک دیگران با هم شکوفا میشویم.اگر دوست دارید دوستان زیادی داشته باشید رابطه ی دوستی خود را با دیگران تقسیم کنید5.دیگران را در مهربانی باهم سهیم کنید..مهربانی خود را میتوانید با لبخند تحسین تعریف یا حمایت ابراز کنید. وجود ادمی ریشه در هزاران کار خوب دارد که زندگی روزانه ی ما را تعریف میکند. مهربانی پر ارزش است و با تقدیم عشق و خوبی و محبت به دیگران پرورش می یابد. 6..تجارب خود را با دیگران تقسیم کنید..مواردی که در زندگی انجام میدهید یادداشت کنید یا عکس انها را داشته باشید سفرهایی که داشته ایدوموفقیتهاوناکامیهای خودرابنوسیدروزهای خوب وزمانهایی راکه برای شماسخت بوده وباعث شده فردقوی تری شویدیادداشت نماییداین تجربه ها بسیارباارزش هستندارتباط دوستی مابادیگران محکم ترمیشودونسل های بعدی ازاین اطلاعات استفاده مینمایند7 دیگران رادرهیجان وعلاقه خود سهیم کنیداگرازاتفاقی خوشحال هستید این شادبودن را به دیگران نشان دهید.

نوشته بهروزرحمانی

ارسال نظر