موفقیت

موفقیت
بله می توانید : چگونه دیگران شما را آنگونه که دوست دارید ببینند.با ایده ها بازی کنید. چرا که نه؟ باور کنید که همیشه راه بهتری هم وجود دارد.کارهای جدید را که همیشه می خواستید بکنید انجام بدهید .

 چرا که نه؟چگونه دیگران آنگونه که خودتان دوست دارید ببینند.با ایده ها بازی کنید .باور کنید که همیشه راه بهتری هم وجود دارد. کارهای جدیدی را که همیشه می خواستید بکنید انجام دهید.بخش هایی از آن را در چشم ذهن خود ببینید و در ذهن خود جابجا کنید.ایده هایی را که به ذهنتان میرسد ضبط و ثبت کنید. از اشتباه کردن نترسید.انسانهای خلاق اشتباه میکنن و از این اشتباه سود می برند.اشخاص الهام بخش رادر کنار خود نگه دارید.شما خلاق متولد شده اید و می توانید بر خلاقیت خود بیفزایید تا به موفقیت برسید. به انتظاراتی که اطرافیان از شما دارند توجه کنید.از دیگران بازخورد بگیرید. از خود بپرسید که دیگران به چه دیده ای به شما نگاه می کنند.وقتی از خانه خارج می شوید درآینه به خود نگاه کنید و ببینید در برابردنیا چگونه ظاهر می شوید.موفقیت زمانی بدست می آید که بتوانید با رفتارتان روی دیگران نفوذ کند و به آنها انگیزه بدهد.آیا می دانید دیگران درباره ی شما چه نظری دارند؟ انتظارات خود را به درستی و روشنی اعلام کنید. به عزت نفس دیگران بیفزایید. ایده های خود رابا تبدیل کردن آنها به تصاویر مختلف که بتوانید در چشم ذهن خود آنها را به هم ارتباط دهید بخاطر بسپارید. چیزهای جدید را امتحان کنید.ماموریتهای جدید را بپذیرید.شایستگی هایتان را تجربه کنید. اغلب اشخاص نمی توانند در مدت زندگی خود به استعدادهایشان پی ببرند. شما استعدادها و مهارتهای بالقوه ای دارید که ممکن است هرگز به وجود انها پی نبرید. عبارتهایی که از خود باید پرسید تا به موفقیت نزدیک شد و آن را بدست آورد. آنچه از آن لذت می برم چه فاصله ای با آنچه حالا دارم انجام می دهم دارد؟ کارهایی که قبلا از انجام دادن آن لذت می بردم اما حالا آنها را انجام نمی دهم.کارهایی را که انجام میدهم و دیگران بخاطر انجام دادن آنها از من تعریف می کنند . آیا من از توانمندیهایم برای تحقق بخشیدن به اهدافم استفاده می کنم؟ایا کاری هست که توان انجام آن را دارم و انجام نمی دهم؟ موفقیت ناشی از تصمیم گیری درست است. کار بگیرم یا به دانشگاه بروم؟ازدواج کنم یا مجرد باقی بمانم؟با این شخص ازدواج کنم یا با آن شخص؟اتومبیلم را تعمیر کنم یا اتومبیل نو بخرم؟بخرم یا اجاره کنم؟....باید توجه داشته باشید برای گرفتن تصمیمات مهم هرگز اطلاعات کافی ندارید.چه فاصله ای میان جایی که در آن قرار دارید و و جایی که می خواهید به آن برسید وجود دارد؟

زندگیتان را ساده کنید. برخلاقیت خود بیفزایید .حافظه ی خود را تقویت کنید.با اعتماد به نفس حرف بزنید . از زمان استفاده ی مطلوب بکنید . وقت را تلف نکنید. به شکار شغل خوب و فرصتهای مناسب بروید.فرهنگ لغات خود را غنی کنید. بکوشید تلاش کنید و موفقیت برسید

ارسال نظر