خوشبختی

خوشبختی
هفت هدیه برای افزایش خوشبختی در زندگی :

تقدیم کردن این هدایا به شما این امکان را می دهد که با ارزش ترین گنج وجودی خود را با دیگران تقسیم کنید . زمانی که این موارد را می خوانید به دنبال راهی باشید تا این هدا یا را با دیگران تقسیم نمایید . 1. تقسیم کردن سپاس و قدر دانی . به افراد بگویید که چقدر از حسن نیتی که به شما دارند خوشحال و سپاسگذار هستید . از آنها به خاطر اینکه قسمتی از زندگی شما هستند تشکر کنید و بگویید که چقدر به آنها احتیاج دارید زمانی که تشکر خود را با دیگران قسمت می کنید شما را فراموش نمی کنند و نتیجه ی سپاس بارها به خود شما برمی گردد. 2. وقت خود را با دیگران تقسیم کنید . اگر کارهای خود را زمان بندی کنید می توانید زمانی را برای افرادی که دوست دارید صرف نمایید . سعی کنید سازمانها و مکانها ی مختلفی را که احتیاج به استعدادها و توانایی های شما دارند حمایت کنید و وقت خود را صرف اموری نمایید که به نفع کشور هموطنان و دنیا است. گاهی اوقات استعدادها و مواردی را در خودمان کشف می کنیم که نسبت به آنها آگاهی نداشتیم . 3. اعتقادات و دانش خود را تقسیم نمایید . با دیگران درباره کتابهای مفیدی که خواندید صحبت کنید تا آنها هم بتوانند از نتایج موثر آن بهره ببرند. به افرادی دیگر مطالب جدیدی را که فرا گرفته اید آموزش دهید. بهترین روش افزایش اطلاعات خود تقسیم کردن دانش موجود در ذهن با دیگران است. هر چه بیشتر دانش خود را با دیگران قسمت کنید معلومات ما بیشتر می شود . 4. دوستی را با دیگران تقسیم کنید . توانایی دیگران را تصدیق کنید. اجازه بدهید تا آنها متوجه شوند هر زمان که به شما احتیاج دارند حاضر هستید. به سراغ افرادی بروید که مدت طولانی است آنها را ملاقات نکرده اید به دوستان و اقوامی که از شما دور هستند تلفن کنید . افرادی که همدیگر را نمی شناسند به هم معرفی کنید تا با هم دوست شوند . این کار باعث می شود تغییرات در آنها و شما بوجود آید . انسانها با پیشرفت دیگران و در کنار آنها موفق می شوند در آن زمان است که با کمک دیگران ما هم شکو فا می شویم . اگر دوست دارید دوستان زیادی داشته باشید رابطه ی دوستی خود را با دیگران تقسیم کنید. 5. دیگران را در مهربانی سهیم کنید. مهربانی خود را می توانید با لبخند و تحسین و تعریف یا حمایت ابراز کنید . وجود آدمی ریشه در هزاران کار خوب دارد که زندگی روزانه ی مارا تعریف می کند. مهربانی پر ارزش است و با تقدیم عشق خوبی و محبت به دیگران پرورش می یابد. 6. مواردی را که در زندگی انجام می دهید یادداشت کنید و یا عکسی از آن داشته باشید. سفرهایی که داشتیدو موفقیت ها و ناکامی های خود را بنویسید. روزهای خوب و زمانهایی را که برای شما سخت بوده و باعث شده فرد قوی تری شوید یادداشت نمایید. این تجربه ها بسیار با ارزش هستند. ارتباط دوستی ما با دیگران محکم تر می شود و نسل های بعدی ما از این اطلاعات استفاده می کنند. 7. دیگران را در هیجان و علاقه خود سهیم کنید. اگر از اتفاقی خوشحال هستید این شاد بودن را با دیگران نشان دهید این مورد باعش می شود که دیگران برای رسیدن به موفقیت و شادی در زندگی تلاش کنند.

ارسال نظر