فقط انجام دهید

فقط انجام دهید
نترسید فقط انجام دهید.

شعار من این است نترسید فقط فقط انجام دهید:

     می دانم خیلی ها به جواب نه تمایل دارند. بگذار درباره اش فکر کنم،این نوعی پاسخ یا شرطی شدن پاولوفی است که به هر سوال از کوچک گرفته تا بزرگ،بی اهمیت یا انقلابی جواب نه می دهیم. شاید اشخاص با این خصوصیت بیش از اندازه محتاط هستند یا به ایده های جدید سوظن دارند یا خیلی ساده دنبال وقت می گردند که فکر می کنند. اما این روش کار من نسیت. اگر موردی ایده ای خوب باشد،جواب آری می دهم.بله این را در نظر می گیرم و بعد تلاش می کنم راهی برای پیاده کردن این ایده پیدا کنم،البته به هر درخواستی جواب بله نمی دهم.

     من معتقدم از علم و دانش و توانمندی های دیگران باید استفاده کرد،به همین دلیل است که کار جمعی را دوست دارم و ترجیح می دهم در قالب یک تیم کار کنم. استفاده از انرژی دیگران به معنای برخورداری از قوای مغزی آنها است. چه فایده که کسی را برای انجام کار بخصوصی انتخاب کنید اما به نظرات و حرف های او گوش ندهید،به این می ماند که متخصصان را دور هم جمع کنید اما به نظرات آنها گوش ندهید. من همچنین به غریزه و فراست خود اعتماد دارم. اگر ایده یا پروژه ای خوب و ارزشمند باشد و به جنبه های انسانی بها دهد،همیشه آن را جدی می گیرم، حتی اگر قبلا این کار را کرده باشم یا قبلا به آن فکر نکرده باشم. من هرگز نمی گویم من این کار را نمیکنم زیرا از شیوه ی انجام آن بی اطلاعم. از سایر کارکنان کمک می گیرم، خوب به موضوع فکر می کنم و راهی برای اجرایی شدن آن پیدا می کنم. نگاه کردن، گوش کردن و آموختن چیزهایی هستند که در تمام زندگی باید انجام دهیم. این ها تنها مختص مدرسه نیستند.

      بعد به قاعده و رویه های احمقانه می رسیم که برای مخدوش کردن دلیل و منطق ایجاد شده اند. من همیشه اعتقاد داشته ام اگر تشکیل کمیته دهید،آنها به نتایج بی فایده ای می رسند. اگر بخاهم کار ارزشمند کنم ، اجازه نمی دهم رویه ها و مقررات احمقانه جلوی مرا بگیرند. من به کارکنانم می گویم که اگر می خواهند کاری انجام دهند، بسیار خوب بروند و انجام دهند. این گونه همه ما سود می بریم. کار و ایده های کارکنان ارزشمند هستند. و برای آنها ارزش قائل هستیم. کارکنان اغلب به دلیل کمی حقوق کارشان را ترک نمی کنند، آنها از آن جهت کارشان را ترک می کنند که کسی برای نظراتشان ارزش قائل نمی شود. بسیاری از شرکتها کارکنانشان را محدود می کنند. اگر شما یک تلفنچی هستید همیشه یک تلفنچی باقی می مانید، اما ما برای کارکنانمان ارزش قائل هستیم و آنها را تشویق می کنیم نو آور باشند.

      اگر به نظرتان می رسد نظری جالب وجود دارد یا اگر در زندگی شخصی شما کاری هست که می خواهید انجام دهیداما دقیقا نمی دانید که چگونه به هدف خود برسید، من فکر نمی کنم که واژه ی نتواستن بتواند شما را متوقف سازد. اگر تجربه مناسب برای رسیدن به هدفتان را ندارید، در مسیری دیگر حرکت کنید، دنبال راهی دیگر بگردید. برای سخت ترین و پیچیده ترین مسائل همیشه راه حلی وجود دارد. اگر میل به پرواز دارید بروید و در زمینه پرواز آموزش ببینید. چشمانتان را باز نگه دارید. مجبور نیستید به هنرستان بروید تا طراح مد بشوید. به یک شرکت مد بپیوندید و شروع به یادگیری نمایید. راه خود را برای صعود هموار کنید. باور کنید که می توانید انجام دهید. هدف داشته باشید. زندگی غنی داشته باشید. هرگز تسلیم نشوید. خوب تدارک ببینید و به خودتان ایمان داشته باشید. سعی کنید که باز هم سعی کنید و به یکدیگر کمک کنید. من همیشه جواب مثبت برای کارها پیدا می کنم، البته به شرط آن که ایده ای خوب به نظر برسد. اول روی نیازهایتان تمرکز کنید بعد انگیزه لازم را برای خواسته هایتان بو جود آورید. 

ارسال نظر