انسان کامل

انسان کامل
خصوصیات یک انسان کامل:

خصوصیات و نشانه های یک انسان کامل:

1. اعتماد به نفس زیادی دارد. برای خود احترام قائل است و مهم تر از همه این که در هر موقعیتی قادر است اعتماد به نفس و احترام به خویشتن را حفظ کند.

2. در زندگی شور و شوق زیادی احساس می کند و زیبایی های زندگی را دوست دارد.

3. مایل است نا شناخته ها را بشناسد و علاقه مند به گشودن راز و رمز زندگی است .

4. زندگی و حیات را نوعی معجزه می داند،نه مایه زحمت و پریشانی.

5. در مواقع ضروری هر خطری را می پذیرد، البته با عقل سلیم و تلاش لازم.

6. به جای شکوه و شکایت فقط عمل می کند و می داند ناله و شکایت مشکل را حل نخواهد کرد.

7. هرگز زندگی کنونی خود را با نگرانی برای آینده تلف نمی کند و بیشتر اوقات خود را صرف انجام فعالیتهایی می کند که در جهت حل مشکلاتش باشد.

8. بدون احساس غم و پریشانی در باره آن چه که در گذشته برایش اتفاق افتاده از تکرار اشتباهات خود جلوگیری می کند.

9. در تلاش های خود پشتکار و استقامت نشان می دهد و اگر موانعی بر سر راهش پیش آید فعالیت و پشتکار او نیز شدت بیشتری پیدا می کند.

10. بیشتر تحت تاثیر انگیزه ها و نیازهای سطوح بالاتر است،مثل درک و ستایش از زیبایی شناسی،عشق،احترام،عدالت و ... تا نیازهایی مثل گرسنگی،ایمنی و ...

11. می داند که این خود او و دنیای درونی اش است که سازنده شادی های زندگی اش می باشد و از این رو هیچ شادی،عشق،احساس موفقیت و رضایت را از زندگی طلب نمی کند بلکه شخصا این احساسات و هیجانات را به زندگی عرضه می دارد.

12. در رابطه با دیگران احساس رقابت آزار دهنده ندارد و برای اندازه گیری موفقیت خود کمتر خویشتن را با دیگران مقایسه می نماید.

13. می داند که همیشه نمی تواند تحت تاثیر دیگران قرار گیرد. بنابراین فکرش را بیش از حد مشغول این نیاز نمی کند.

14. نسبت به حقوق ذاتی افراد دیگر برای انتخاب راه خود تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نزند احترام قائل می شود و رفتارش نیز در همین جهت است.

15. زندگی را پر اهمیت ترین تجربه حیات میداند و نسبت به زندگی و موهبتی که برای تجربه زندگی به او داده شده،قدردانی می کند.

16. همه آن چیزهایی را که طبیعت در وجود او به ودیعه گذاشته است به خوبی می شناسد. استعدادهای خود را پرورش می دهد و از این بابت آن نیز شاد است.

17. خستگی و کسل شدن را نمی شناسد و نسبت به زندگی سرشار از احساس لذت است.

18. بدون تظاهر و تزویر متواضع و فروتن است و این توانایی را دارد که بتواند از هر چیزی به طور واقعی لذت برده و شاد باشد.

19. فعالیتها و سرگرمی های زندگی مانند ورزش،گردش،پیاده روی،خواندن شعر و کتاب و معاشرت را دوست دارد و بخشی از اوقات خود را صرف این فعالیت می کند.

20. وقت خود را صرف سرزنش اطرافیان خود به دلیل نقایص و کمبودهای آنان نمی کند و به جای آن می کوشد اشکالات خود را رفع کند.

ارسال نظر