بها دادن بیش از حد

بها دادن بیش از حد
افرادی که به چیزهای دیگر بیشتر از خود بها می دهند.

     کسانی هستند که بی جهت بر روی بعضی کلمه ها تاکید می کنند ، رفتارشان شتابزده و حالات و حرکاتشان سریع و پر تحرک است. برای تسریع در کارها دیگران را ترغیب کرده و گاه به آنان فشار می آورند . از گیر کردن در ترافیک ویا ایستادن در صف طویل به شدت بیزارند و در آن واحد به چند کار می پردازند. برای مثال در حال بررسی یک صورتحساب با تلفن صحبت و یا به هنگام صرف غذا، اهداف روز بعد را در ذهن تنظیم می کنند. آسایش و آرامش برایشان بی معناست و مراقبت از خود را گناهی نابخشودنی می پندارند. آنان چنان در بحر کارهای مختلف غوطه ورند که فرصت کامجویی از مواهب طبیعت و لذت از زندگی را ندارند. تقویم ها و قرار ملاقات های روزانه روند زندگی آنان را تعیین می کند. در برابر موارد ناخواسته و غیر مترقبه وقت کافی ندارند و در چنین شرایطی به جای همدردی با افراد دیگری پیروی می کنند ، با آنان سرشاخ شده و به نزاع می پردازند. از علائم شاخص و بارز این کسان می توان به مشت های گره کرده، خنده های کنایه آمیز و عصبی ، عضلات منقبض و حالات و حرکات نامتعادل اشاره کرد. بر طبق بررسی های پزشکی این افراد بیشتر تعداد بیماران قلبی و روحی را تشکیل می دهند.  نود درصد از مردان زیر شصت سال که به حمله قلبی دچار می شوند ، این چنین حرکات و رفتاری دارند وبخش زیان آور رفتا آنان به لحاظ عدم مراقبت به خود و توجه مفرط به مشغولیت های زندگی است. این کسان دارای شش ویژگی مخرب هستند . با مطالعه این ویژگی ها ببینید کدامیک به زندگیتان راه یافته و شما را قربانی کرده است. 

     1. جانفشانی : کار زیاده از حد و عدم مراقبت از خود عواقب وخیمی دارد. این رفتار عبارت است از جنب و جوش دائمی ، تلاش تمام نشدنی برای دستاوردهای بیشتر و عدم توجه به لذت بردن از مواهب زندگی. افراد دچار این نقیصه حتی اگر هدفی پیش رو نداشته باشند، بهانه و دستاویزی برای تقلا و جانفشانی خود تدارک می بینید. این کسان با تفریح، سرگرمی و استراحت بیگانه اند و با تلاش غیر مولد و بی برنامه به جسم و روح خود آسیب می رسانند. 

     2. رقابت : چنانچه دلبستگی به رقابت سبب می شود که برای سبقت جستن از دیگران از ارزشهای نهانی خود گسسته ومورد اعمال نفوذ دیگران قرار بگیریم. 

     3. ضرب الاجل : چنانچه برای اتمام کاری وقت معینی تعیین کنید و بخواهید به هر قیمتی و تحت هر شرایطی خواسته خود را به دست آورید ، به طور قطع دچار اغتشاش فکری و تشنج عصبی خواهید شد. به این ترتیب بر حسب یک برنامه زمان بندی شده دقیق گام بر می دارید ، در طول روز مدام به ساعت خود نگاه می کنید ، از زمانی به مکانی دیگر رهسپارید و در این میان سهم خود و عزیزانتان را برای لذت بردن از زندگی به باد فراموشی می سپارید. 

     4. کم طاقتی : افراد عجول و کم طاقت مدام دیگران را به عملکرد تند و سریع ترغیب می کنند. آنان پیوسته مایلند زود به خواسته ی خود برسند و به سرعت بر هر کاری جامه عمل بپوشانند و چون در برآورد وقت مورد نیاز برای تحقق اهدافشان به خطا می روند، اغلب انتظاراتشان تامین نشده و دچار دلزدگی و ناامیدی می شوند. این کسان در برابر ترافیک و خیابانها، آهسته سخن گفتن، افراد قانع و صبور و همکاران فاقد راندمان کار موثر، به سادگی طاقت از دست می دهند و عصبانی می شوند. 

     5. حالات و حرکات سریع: بسیاری از افراد که در کار و مشغله فراوان غوطه ورند ، تاب و تحمل یک گفت و شنود آرام و سنجیده را ندارند. لحن بیان سریع و تاکیدشان بر کلمه هایی نظیر : صحیح، که این طور ....طرف مقابل را عصبی کرده و مانع از یک ارتباط ثمر بخش می شود. 

     6. تعهد و پیگیری زیاده از حد: چنانچه گفتیم افرادی که به این رفتار گرایش دارند برای انجام وظایف کاری خود وقت زیادی صرف می کنند و از توجه به خود و روابط با افراد غافل می شوند. با مرور و بررسی شش رفتار زیان آور فوق ، ببینید که در قید و بند کدامیک از این ویژگی ها رای محرومیت از زندگی برای خود صادر کرده اید. 

ارسال نظر