نکاتی در مورد مورفین

نکاتی در مورد مورفین
قبل از تزریق مورفین موارد زیر را چک کنید :
فشارخون
تعداد ضربان قلب
وضعیت تنفسی

زیرا مورفین با مهار سمپاتیک و فعال کردن پاراسمپاتیک سبب افت فشارخون و افت تعداد ضربان قلب می شود .

 

همچنین مورفین با آزادسازی هیستامین سبب گشادی عروق و افت فشار خون می شود.

 

از آنجایی که مورفین می تواند سبب برونکواسپاسم و تنگی نفس شود باید قبل از تزریق آن به وضعیت تنفسی بیمار توجه نمود.

 

از تزریق سریع وریدی مورفین اجتناب نمایید زیرا سبب آپنه و دپرسیون تنفسی بیمار می شود.

 

آنتی دوت مورفین، نالوکسان می باشد.

گردآورنده : رستگار ویسی

ارسال نظر