تنبلی چشم(Amblyopia )

تنبلی چشم(Amblyopia )
این اختلال معمولا دریک چشم دیده می شود.

عدم وضوح تصویردرچشم بیمار وبهتر بودن تصویر ایجادشده درچشم سالم سبب می شود تا مغزبین دوچشم ،چشم سالم را برای دید انتخاب کند ودر واقع مسیر ارسال تصویرازچشم بیمار به مغز مسدود یا اصطلاحا دید چشم بیمار را (خاموش )کند.

 

  نشانه ها:

انحراف یک چشم به خارج یا داخل / عدم گردش هماهنگ چشمها / تشخیص ضعیف  عمق /دو بینی یا بستن یکی از چشم ها /کج کردن سر  /نتایج غیرعادی درمعاینات بینایی

 

  عوامل خطرناک :

عواملی که باریسک بالای تنبلی چشم درارتباط هستند عبارتنداز: تولد نوزاد_نارس/ اندازه ی کوچک هنگام تولد /سابقه خانوادگی تنبلی چشم / ناتوانی های رشدی

 

درمان:گزینه های درمانی به علت تنبلی چشم بستگی دارد:

عینک تصحیح کننده

عینک یا لنز که بتواند مشکلاتی همچون نزدیک بینی،دوربینی آستیگماتیسم راکه منجر به تنبلی چشم میشوند،تصحیح کند.

پچ_چشم(  عموما پچ چشم به مدت 2تا6 ساعت در روز استفاده  می شود )

فیلترهایی نیمه شفاف

اگر تنبلی چشم درمان نشودممکن است منجر به از دست دادن کامل بینایی شود.

گردآورنده : رستگار ویسی

ارسال نظر