اصل قورباغه ای در روانشناسی

اصل قورباغه ای در روانشناسی
اگر یک قورباغه را داخل یک ظرف آب جوش بیندازید؛ قورباغه چه می کند؟

سریع از آب بیرون می پرد!

به خاطر اینکه احساس خطر می کند و به این نتیجه می رسد که باید فرار کند، حالا اگر همین قورباغه رو داخل یک ظرف آب سرد بیندازید و ظرف را روی شعله ی گاز قرار بدهید که آب به تدریج گرم شود قورباغه چه می کند؟

 

قورباغه متوجه تغییر دمای تدریجی آب نمی شود و زمانی که متوجه گرم شدن آب می شود، دیگر نمی تواند تکان بخورد و از ظرف بیرون بپرد پس کم کم آب پز می شود!

 

اصل قورباغه ای روانشناسی در زندگی ما انسان ها هم وجود دارد و خود را در بسیاری از عادات روزمره ی ما نشان می دهد، فرد ممکن است از کنار یک سری موضوعات به آسانی بگذرد و اصلا احساس نکند که این موضوعات کم کم به عادت های اصلی زندگی و در نهایت به شخصیتش تبدیل می شود.

 

کتاب: آخرین راز شاد زیستن

نویسنده: اندرو متیوس

گردآورنده : رستگار ویسی

ارسال نظر