آشنايي با داروهاي پر مصرف

آشنايي با داروهاي پر مصرف
کاهش فشار خون :
آتنولولول، آملودیپین، کاپتوپریل، انالا پریل، کلروتیازید، دیلتیازم، پروپرانولول، پرازوسین، متیل دوپا، لازیکس

ضد اضطراب :

آلپرازولام، کلر دیازپوکساید، کلونازپام

 

ضد افسردگی :

سیتا لوپرام، ایمی پرامین، هالو پریدول، نورتریپتیلین

 

  درد گوارشی :

سایمتیدین، رانیتیدین، بلادونا، کلینیدیوم سی، امپرازول

 

کاهش چربی خون :

آترووستاتین، سیم وستاتین، جم فیبروزول ، کلوفیبرات

 

اسهال و دل پیچه :

بیسموت، دیفنوکسیلات، هیوسین

 

ضد تشنج :

کاربامازپین، دیازپام، فنو باربیتال

 

حساسیت فصلی :

لوراتادین، آنتی هیستامین، سیترزین

 

آنتی بیوتیک :

ایمی پنم، سفازولین، سفتریاکسون، سفتازیدیم، جنتامایسن، پنی سیلین ها

 

ضد خارش :

کالامین سی، پرو متازین، آنتی هیستامین ها

 

تنظیم ضربانات قلبی :

پروپرانولول، دیگوکسین

 

ضد تهوع :

پرومتازین، دیمن هیدرامین، ب 6، لوپرامید، پلازیل، بیسموت

 

ضد سرفه :

دیفن هیدرامین، کتوتیفن، اکسپکتورانت، سیتریزین

 

دیابت :

گلی بن گلامید، انسولین، متفورمین

گردآورنده : رستگار ویسی

ارسال نظر