مسمومیت استنشاقی

مسمومیت استنشاقی
معمولا دراثر موادی مانند مونواکسید کربن(CO)،گاز کلر،گاز شهری و.. ایجاد میشود،

شایعترین آنها مونواکسیدکربن است که از سوختن ناقص مواد سوختی ایجاد میشود و در فضاهای سربسته مانند پارکینگ ها باعث مسمومیت و حتی مرگ میشود.

 

کمکهای اولیه در مسمومیت

    استنشاقی:

 

۱-باز کردن در و پنجره.

۲-استفاده از ماسک یا دستمال خیس

  (جلوی دهان و بینی)

۳-تنفس کوتاه و کم‌عمق در محیط آلوده

  تا زمان خروج بیمار از محیط.

۴-قرار دادن بیمار در محیط آزاد با

  پوزیشن خم کردن سر به یک طرف

  جهت جلوگیری از آسپیراسیون ریوی

گاز مونواکسیدکربن موجب استفراغ و

    کاهش سطح هوشیاری میشود.

 

۵-درصورت امکان دادن اکسیژن با غلظت

  ۱۰۰درصد و جریان۱۰لیتر بر دقیقه.

۶-درصورت نیاز اقدامات BLS.

گردآورنده : رستگار ویسی

ارسال نظر