کم خونی

کم خونی
کم‌خونی (Anemia) بیماری است که درآن شما گلبولهای خون سالم برای رساندن اکسیژن به سایر بافتهای بدنتان ندارید.

علایم‌کم‌خونی بسته به دلیل کم خونی،نوع کم خونی وبیماریهای مرتبط به کم خونی متفاوت است.

خستگی واحساس فرسودگی، رخوت و بیحالی، بیقراری وناراحتی، تنگی_نفس ویامشکل درتنفس، تمرکز_ضعیف، تپش_قلب، حساسیت به هوای سرد، رنگپریدگی_پوست، درد_قفسه_سینه

 

 

دلایل انواع شایع کم‌خونی :

کم خونی ناشی از فقرآهن / کم خونی ناشی از کمبود_ویتامین /کم خونی ناشی از عوامل_ارثی /کم خونی ناشی از  بیماریهای_مزمن

 

عومل ایجادکننده کم خونی : رژیم غذایی فاقد ویتامینهای مورد نیازاختلالات روده ای - قاعدگی- بارداری - سابقه آلوده شدن به بعضی ازعفونتها - بیماریهای خونی وبیماریهای خودایمنی - مصرف الکل - آلوده شدن به موادسمی - مصرف بعضی از انواع داروها

درمان کم خونی بسته به علت آن متفاوت است:

کمخونی مربوط به فقر آهن:مکملهای حاوی آهن

کمخونی مربوطه به‌رژیم‌غذایی :

استفاده از لوبیاوعدس،نخود ،سویا،کشمش،آلوبخارا و...دررژيم غذایی

کمخونی مربوط به بیماریهای دیگر:درمان بیماری مربوطه

گردآورنده : رستگار ویسی

ارسال نظر