علائم فساد در مواد غذایی مختلف

علائم فساد در مواد غذایی مختلف
فساد در نان:
بوی کهنگی و مشاهده کپک در سطح نان.

فساد در شیرینی:

بوی نامطبوع،طعم ترشیدگی،کپک زدگی.

 

فساد در پنیر:

تغییر رنگ،بوی تند،چسبناک یا لزج شدن سطح پنیر در اثر کپک زدگی،خرد شدن آسان در هنگام برش.

 

فساد در بیسکویت:

جذب رطوبت،بوی نم،تغییر رنگ،کپک زدگی سطحی(بوی کپک)،وجود حشره یا لارو حشره در بیسکویت.

 

فساد در آجیل:

رنگ غیر طبیعی،بوی نامطبوع،حشره زدگی،ظاهر کپک زده.

 

فساد در ترشی و خیارشور:

رنگ غیرطبیعی،کپک زدگی سطحی،بوی نامطبوع،طعم غیرطبیعی.

 

فساد در کره:

تغییر رنگ و بو،تند شدن طعم،پیدایش لکه های رنگی در اثر کپک زدگی

نوشته رستگار ویسی

ارسال نظر