دلتنگی

دلتنگی
خالی ازاحساس

وقتی نمی‌نویسم انگار خالی‌ام، خالی از احساس و زندگی. خالی از بودن و فکر! همیشه دلم پر از نوشته‌هایی زیباست و قلبم پر از متن‌های ناخوانده. وقتی پشت میزم می‌نشینم برای به‌یاد آوردن و قلم‌زدن انگار به تمام فکرهایم رسیده‌ام. به تمام آن‌هایی که می‌خواهم و نمی‌شود به تمام ای کاش‌ها و رویاها برگ‌برگ دفترم پر از حرف‌های دل است. پر از خاطرات و تفکرات، پر از تمام کودکی و حال وآینده... باعشق قلم برمی‌دارم و با تمام وجود از خواستن‌های درونم می‌نویسم‌. تو هم بردار و با عشق بنویس از بودن‌ها و خواستن‌های درونت و زندگی کن در برگ‌برگ دفترت... .

بتول آقاسی

ارسال نظر