تأثیر علم بر مجسمه های یونان باستان

تأثیر علم بر مجسمه های یونان باستان

تاریخ یونان

چه کسی ممکن است تاریخ یونان را خوانده باشد ولی اسم الکساندر کبیر را نشنیده است؟ اسکندر یکی از حاکمان و رهبران نظامی یونان باستان بود. مجسمه اسکندر مقدونی در قصری به نام پلا در یونان پیدا شد.

اسکندر در میادین جنگ زیادی شرکت کرد. جنگ بزرگ بین او و پوروس در ۳۲۷ قبل از میلاد باعث شد او اسب محبوبش به نام پوسفالس_که از سن ۱۲ سالگی به او هدیه شده بود_ را از دست بدهد. در آنجا مجبور شد نیروهای خود را به ایران بازگرداند.

ازدست دادن یکی از دوستان نزدیکش، هفاستیون، نقطه عطفی در زندگی او بود. بعد از اینکه این مشکلات پشت سر گذاشت، برای حکومت به نیمی از دنیا خود را آماده کرد. او تصمیم داشته عربستان را فتح کند که بیمار شد و خدای مرگ، تاناتوس، او را به مرگ فرا خواند.

هارمودیوس و آریستوگیتون دوستداران آتن باستان بود و سمبل دموکراسی و آزادی به شمار می رفتند، چرا که انها هیپارکوس ظالم را کشتند. درحالی که جنازه را با خود می بردند، دستگیر شدند و کشته شدند. بعد از این اتفاق آنها به عنوان ستمگر کش معروف شدند و به احترامشان مجسمه ای از آن ساخته شد.
فرهنگ یونان باستان

دانسته های ما از یونان باستان به طور معمول از دو منبع تاریخ و اسطوره شناسی سرچشمه می گیرند. هرچند باید به یاد داشت که تمایز بین تاریخ (داده هایی که شواهدی مادی و عینی برای سنجش صحت و سقم آنها در دست است) و اسطوره (داده هایی که باورهای جمعی به آنها موجودیت بخشیده اند) در بستر فرهنگ های باستانی اغلب به دشواری قابل تشخیص است، به ویژه که نویسندگان باستان بسیاری از شخصیت ها و رویدادهای اسطوره یی را واقعیت تاریخی می پنداشتند و به همین عنوان نیز به ثبت می رساندند. به همین دلیل، پژوهشگری امروز برای نتیجه گیری های دقیق تر به یافته های حاصل از کاوش های باستان شناسی، یا همان فرهنگ مادی، مراجعه می کند. از آن جا که داده های موجود از هر سه منبع تاریخ و اسطوره و یافته های باستان شناسی در بسیاری موارد همچنان پراکنده و نابسنده هستند، روش های تطبیقی و مقایسه های انسان شناختی امروزه نقش مهمی در تفسیرها و نتیجه گیری ها ایفا می کنند.

پژوهشگران فرهنگ یونانی – رومی هنوز بنیان های فرهنگ یونان باستان را تا حد زیادی در تمدن های ارگ نشین موکنایی (بر محور سرزمین تروآس) و مینویی (منحصر به تمدن کرت) می بینند که هردو زیرگروه فرهنگ اژه یی (سرزمین های کناره دریای اژه در ترکیه و یونان و جزیره های واقع در این دریا) هستند. از یافته های باستان شناختی متعلق به عصر مفرغ در اواخر هزاره دوم پیش از میلاد که بگذریم، خاستگاه های اساطیری فرهنگ موکنایی در حماسه جنگ تروآ از زبان همر سروده شده، و هم او در دنباله این حماسه از مینوس و نوادگان او به عنوان ساکنان اصیل جزیره کرت یاد می کند. روایت همر از سقوط تمدن موکنایی به دنبال شکست و ویرانی تروآ با تمامی تلاش های کاوشگران هنوز پشتوانه ی چندانی در نوشته ها و یافته های باستانی پیدا نکرده، اما درمورد نابودی تمدن مینویی بر اثر فعال شدن آتشفشان جزیره سانتورینی در صد کیلومتری کرت و سونامی عظیم حاصل از آن چندان جای تردید نیست. معادل اسطوره شناختی این رویداد در کتاب جمهور افلاطون، یعنی ماجرای جزیره آتلانتیس و ناپدید شدن آن، ریشه در ثبت این رخداد آتشفشانی در پاپیروس های مصری دارد.

..
ارسال نظر