صنایع دستی و نقش آن در فرآیند توسعه ملی

صنایع دستی و نقش آن در فرآیند توسعه ملی

نقش صنايع دستی در امور اقتصادی و اجتماعی‏

بدون شک يکی از افتخارات هر ملت و کشوری، صنايع بومی و دستی آن کشور است. ‏چرا که اين صنعت و به عبارتی اين هنر – صنعت بی بديل و بی رقيب حاصل ذوق و هنر، ‏سليقه، ابتکار و خلاقيت هنرمندان و صنعتگران عزيزی است که صبورانه آداب، سنن و رسوم و ‏در يک کلام پيام فرهنگی نسل ها را در محصولات توليدی شان متجلی کرده و از آن پاسداری ‏می نمايد.‏

ويژگی های ارزنده ديگری که در اين گونه صنايع موجودند از قبيل ( ملی، غير وابسته، ‏قابليت ايجاد و توسعه در کليه مناطق شهری ، روستايی و عشايری، عدم نياز به کارشناسان ‏خارجی ، دسترسی آسان به مواد اوليه وابزار کار مختصر و ارزان، ارزش افزوده بالا، عدم نياز به ‏سرمايه گذاری زياد، بستر ساز صنعت گردشگری، عدم آثار مخرب زيست محيطی، ايجاد درآمد ‏مکمل، قدرت اشتغال زايی و .. مسئولين و دست اندر کاران را داشته تا با عزمی جدی زمينه ‏رشد و اعتلای اين صنعت را آماده نمايند.‏

از اين جمله زيبا ميتوان پی به راز ماندگاری صنايع دستی برد در واقع صنايع دستی ‏اصلی ترين سند هويت تاريخی ملت هاست چرا که بخشی از ميراث فرهنگی ماست.

اهمیت موضوع اقتصادی و اجتماعی صنایع دستی

به منظور درک اهمیت صنایع دستی در ارکان حیات اجتماعی، اقتصادی یک جامعه ‏تنها کافی است تا نظری به مهمترین ویژگی های صنایع دستی افکند:‏

صنایع دستی نقش مهمی برای نیروی انسانی در امر تولید در نظر می گیرند، چرا که در ‏فرایند تولید این مصنوعات، دست انسان دارای نقش اساسی است.‏

از آن جا که در فعالیت های مربوط به صنایع دستی نیازی به کارشناس خارجی نیست ‏ومواد اولیه مورد استفاده معمولا از مواد ساده و در دسترس تشکیل می گردد که به ‏آسانی و با بهای نسبتا ارزان قابل تامین است.‏

صنایع دستی در مناطق روستایی یکی از عوامل مکمل اقتصاد کشاورزی است. به دلیل ‏دارا بودن پتانسیل ایجاد فرصت های شغلی وکسب درآمد، ضمن پر کردن اوقات فراغت ‏و بیکاری روستائیان مانع از مهاجرت های گسترده فصلی یا دائمی آن ها به عنوان یکی از ‏آسیب های اجتماعی می گردد.‏

فعالیت های صنایع دستی به دلیل برخورداری از ویژگی های تکنیکی ساده و بهره گیری ‏از ابزارها و وسایل تکنولوژیکی آسان، به گونه ای است که امکان پرداختن به آن ها در ‏جوامع شهری و روستایی و عشایری و به صورت کارگاهی ،خانگی و یا حتی دوره گردی ‏و سیار وجود دارد.‏

▪ صنایع دستی به دلیل برخورداری از بار فرهنگی و دارا بودن جنبه های هنری می ‏تواند عامل ترویج عناصر فرهنگی در نقاط مختلف کشور و حتی فراسوی مرزها باشد.‏

با اذعان به اهمیت چند جانبه صنایع دستی، مقاله حاضر با محدود ساختن موضوع ‏مطالعه بیشتر به مسائل اقتصادی و اجتماعی صنایع دستی می پردازد.

اهداف موضوع

در این مقاله، مسائل اجتماعی و اقتصادی مربوط به صنایع دستی با تاکید بر ‏محدودیت اشتغال ومشارکت زنان مورد توجه قرار می گیرد، مهمترین اهداف این مطالعه به ‏شرح ذیل طراحی گردید:‏

- ارائه تعریفی جامع وروشن از صنایع دستی ومفاهیم مربوط به مسایل اقتصادی و ‏اجتماعی آن

- مطالعه روند تحولات و پیشینه تاریخی صنایع دستی با تاکید بر ساختار اقتصادی و ‏اجتماعی آن

- نقش و کارکردهای اصلی اقتصادی و اجتماعی صنایع دستی

- نقش و کارکردهای فرعی صنایع دستی

- بررسی محدودیت ها با مسایل اصلی توسعه صنایع دستی ‏

- ارائه راهبردها و پیشنهادات اجرایی در توسعه صنایع دستی

..
ارسال نظر