مشکل های پیش روی صنایع دستی ایران

مشکل های پیش روی صنایع دستی ایران

مشکلات مربوط به طراحی و تولید

بدین دلیل است که در ساخت و تولید محصولات کمبود خلاقیت و نوآوری وجود دارد ،همچنین طراحی ضعیف و به روز نبودن محصولات با بازار روز دنیا،مشکلات متناسب نبودن آموزش‌های صنایع دستی با نیازهای بازار،کاربردی نبودن برخی محصولات ،تحمیل هزینه های اضافی به دلیل دوری کارگاه های تولیدی از بازار، فقدان نظارت بر کیفیت برخی محصولات تولید شده، نبود کارگاه های تولیدی مدرن و مجهز و گرانی ابزارتولید از جمله مشکلات مربوط به طراحی و تولید است.

مشکلات مربوط به توزیع و فروش کالا

بالا بودن قیمت محصولات صنایع دستی در رقابت با تولیدات خارجی، وجود محصولات کپی کاری شده‌ و تقلبی با قیمت ارزان، گرایش مصرف کنندگان به محصولات خارجی نسبت به نمونه های تولید شده مشابه داخلی‌، نبود رقابت پذیری محصولات صنایع دستی‌،استقبال کم گردشگران از محصولات صنایع دستی

مشکلات مرتبط با بازار یابی و برند سازی

ضعف تحقیق در زمینه بازار های فروش و صادرات صنایع دستی، وجود مشکلات سیاسی باعث عدم ارتباط با بازار هایی که قدرت خرید بالایی دارند، آشنا نبودن با فنون و مهارت های بازاریابی و راه و روش تولیدات صنایع دستی، تحقیقات ناکافی بازار مصرف برای نیاز های بازار، نبود تبلیغات مناسب ضعف در برند سازی و نبود برند های مطمئن و معتبر از جمله مشکلات بازار یابی و برند سازی است.

اشتغال زایی یکی از مشلات فراروی هر جامعه است و از آنجا که بی کاری معضلات اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد،لذا توجه به رفع این مشکل در راس برنامه های اقتصادی دولتها قراردارد.
توسعه و سرمایه گذاری روی صنایع دستی همواره به عنوان یکی از راه های ارزان و مناسب برای اشتغال زایی مطرح است.

بخصوص اینکه وجود افراد زیاد بیکار در روستاهای کشور زمینه مهاجرت به شهرهای بزرگ و روی آوردن به مشاغل کاذب و تبعات بعدی آن را بدنبال دارد .

بخش کشاورزی و دامپروری به دلیل فصلی بودن،اوقات فراغتی را بوجود میاورد که اشتغال به صنایع دستی برای ایام بیکاری خانواده های روستایی در

آن زمان مفید است و میتواند سبب رونق پایداری و ثبات کشاورزی و دامپروری شود، و افزایش توان اقتصادی و رفاه خانوارها، کاهش فاصله طبقاتی را به دنبال خواهد داشت.

https://asrinkala.com

..
ارسال نظر