مینای مرصع چیست؟

مینای مرصع چیست؟
مینای مرصع چیست؟

مینا کاری از صنایع دستی اصیل ایرانی محسوب می شود. این هنر به دلیل استفاده از رنگ های زنده و زیبا در آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

مینای مرصع چیست؟

مینا کاری از صنایع دستی اصیل ایرانی محسوب می شود. این هنر به دلیل استفاده از رنگ های زنده و زیبا در آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مینا کاری انواع متفاوتی دارد و به روش های مختلفی انجام می شود. یکی از این روش ها مینا کاری مرصع است که به آن مینای مرصع نیز می گویند. در ادامه به شکل ویژه به بررسی و تشریح مینا کاری مرصع می پردازیم.

مرصع کاری

هر صنایع دستی را که با استفاده از نگین و یا سنگ های تزیینی، تزیین گردد مرصع کاری شده می گویند. به تزیینات ظروف میناکاری شده توسط نگین، سنگ و یا شیشه های رنگی مینای مرصع می گویند.

برای مرصع کاری می توان از انواع سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی مانند یاقوت، فیروزه، الماس و زمرد و.. نیز استفاده نمود.

ابزار های مورد نیاز برای مرصع کاری

از ابزار مورد نیاز برای مرصع کاری می توان به قلم چنگ خوابان، قلم انگلا، سمبه، گوار سه غلتان و ماردالا اشاره نمود. همچنین با استفاده از چهار روش ریلی، قلم خور، کاسه ای و چنگی، سنگ و نگین مورد نظر بر روی سطح مورد نظر چسبانده می شود. برای این کار هنرمندان جای سنگ را بر روی ظروف خالی، زیور آلات و... به همان شکل اولیه باقی می گذارند.

روشهای مرصع کاری

 همانطور که اشاره شد مرصع کاری به چند روش انجام می شود. در روش ریلی جای ریل مانندی بر روی سطح مورد نظر در نظر گرفته می شود. پس از آنکه سنگ در این ریل جای گرفت، آن را توسط چکش و به صورت ضربه ای در جای خود محکم می کنند.

 روش قلم خور حفره ای مخصوص نگین هایی است، که به صورت مخروطی تراش خورده اند. در این روش جایی حفره مانند بر روی ظروف و یا زیور آلات در نظر گرفته می شود و نگین درون آن جای میگیرد و با استفاده از کمی فلز که بر روی اطراف سنگ و... کشیده می شود، دانه محکم خواهد شد.

در روش کاسه ای و چنگی نیز نگین دورن جای خالی قرار میگیرد و مقداری از فلز اطراف آن به صورت چنگی برروی نگین قرار می گیرد و در جای خود محکم می شود. این روش ها بیشتر برای مرصع کاری زیور آلات استفاده می شوند.

اما در مینا کاری مرصع دانه هایی خوشرنگ را با استفاده از لعاب رنگ و آب بر روی ظروف می چسبانند، تا آن را شکیل تر و جالب تر نمایند. محل هایی روی ظروف که برای چسباندن دانه انتخاب می شود نباید لعاب داده شوند و باید به شکل مسی باشند تا راحت تر و زیباتر دانه ها درون آن محفظه خالی در نظر گرفته شده جای بگیرند.

سخن پایانی

هم اکنون بسیار کمتر از این هنر استفاده می شود و بیشتر در گذشته از آن برای تزیینات غلاف شمشیر، سپر، حمایل، چایخوری و... استفاده می شده است.

در برخی از ظروف مینای مرصع کاری شده برای تهیه دانه های یاقوت مانند، از خرد کردن و حرارت دادن شیشه های رنگی استفاده می کنند.

اسرین کالا

..
ارسال نظر