گلیم قشقایی-گلیم قشقایی شیراز-قیمت گلیم قشقایی

گلیم قشقایی-گلیم قشقایی شیراز-قیمت گلیم قشقایی

گلیم قشقایی-گلیم قشقایی شیراز-قیمت گلیم قشقایی

ایل قشقایی از مهم ترین و پر جمعیت ترین ایل های عشایر ایران می باشند. از معروف ترین گلیم های دستبافت ایرانی نیز می توان به گلیم قشقایی اشاره نمود. گلیم های قشقایی هنر دست قوم قشقایی بوده و با استفاده از ذوق و سلیقه هنری آنان بافته می شود. طرح ها و نقوش مورد استفاده بر روی گلیم های قشقایی از آداب و رسوم و فرهنگ این قوم الهام گرفته شده است.

گلیم قشقایی شیراز

گلیم قشقایی شیراز، بیشتر توسط قوم کشکولی بافته می شود. معمولا این نوع گلیم را با نام گلیم گل برجسته و گلیم سوزنی می شناسند. نقوش به کار رفته در گلیم قشقایی شیراز به صورت انتزاعی بافته می شوند.

انواع گلیم قشقایی از لحاظ طرح و نقش

گلیم قشقایی از لحاظ طرح و نقش به چهار دسته تقسیم بندی می شود.

در نوع اول نقوش با تکرار متقارن یک طرح پدید می آیند. طرح های دست سگ، آیت آل و خراسانی از این نوع می باشند.

در نوع دوم نقوش بر گرفته از اشکال هندسی سه گوش تا هشت گوش می باشند که به صورت منظم و متقارن درکنار همدیگر قرار گرفتند. سرمه دان و چارخال از این نوع طرح ها استفاده نموده اند.

در نوع سوم نقش ها تنها در حاشیه گلیم دیده می شوند. ونی، چپلقه، لکنج و... از این نوع طرح ها می باشند.

در نوع آخر نقوش با تلفیق چند نگاره به وجود می آیند و طرحی خاص را خلق می کند. شوشتری  و دوغانان از جمله این طرح های خاص هستند.

انواع گلیم قشقایی از لحاظ ساختار

گلیم های قشقایی از لحاظ ساختار به پنج نوع تقسیم خواهند شد.

گلیم های کف ساده

 این نوع گلیم ها دارای متن و زمینه ای ساده هستند.

گلیم های نقش اشکالی

گلیم های لچک-ترنج، ترنجدار و گلیم های فاقد لچک ترنج در دسته گلیم های نقش اشکالی قرار دارند.

گلیم های خشتی

گلیم های خشتی خود به دو نوع خشتی لوزی و خشتی چهارخانه تقسیم بندی می شوند. گلیم های خشتی لوزی دارای اشکال منتظم ساده و یا طرح دار هستند. گلیم های خشتی چهار خانه نیز دارای اشکال منتظم، غیر منتظم، یک رنگ، چند رنگ و منقش می باشند.

گلیم های محرمات

این نوع گلیم ها در واقع از کنار هم قرار گرفتن نوارهای افقی پدید می آیند.

گلیم های قابی

در این نوع گلیم ها از طرح های معمولی استفاده می شوند و گلیم های قابی لچک و ترنج ندارند.

گلیم قشقایی دستبافت

در تار و پود گلیم قشقایی دستبافت از پشم استفاده می شود. الیاف به کار رفته در گلیم قشقایی بسیار ظریف و نازک هستند. از انواع گلیم های قشقایی می توان به گلیم های بزرگ، گلیم های بلند، گلیمچه و گلیم های میانه اشاره نمود. گلیم بافان قشقایی در فصل تابستان که پشم های گوسفندان خود را چیده و ریسیده اند، در آب چشمه و رودخانه ها شسته اند و با استفاد ه از رنگ های طبیعی و گیاهی آن ها را رنگ کرده اند شروع به گلیم بافی می کنند.

..
ارسال نظر
به انگلیسی وارد شود