چشم انداز تجارت بین الملل

چشم انداز تجارت بین الملل
چشم انداز تجارت بین الملل

امروزه شرکت ها و سازمان ها دیگر نهادهایی با هویت محلی نیستند. سازمان های چند ملیتی در طول قرن گذشته با ردپایی در سراسر جهان ظهور کرده اند.

چشم انداز تجارت بین الملل

امروزه شرکت ها و سازمان ها دیگر نهادهایی با هویت محلی نیستند. سازمان های چند ملیتی در طول قرن گذشته با ردپایی در سراسر جهان ظهور کرده اند. آنها در واقع زمین را کوچک کرده اند و شیوه انجام کسب و کار را تغییر داده اند. شرکت ها دیگر خود را به بازارهای محلی محدود نمی کنند. آنها دیگر به منابع محلی وابسته نیستند. این شرکت‌ها تولید را در هر کجا که از نظر دسترسی به منابع ارزان‌تر و همچنین حمایت دولت محلی و از نظر بازار مساعد باشد، راه‌اندازی می‌کنند، مرزهای جغرافیایی آنها را آزار نمی‌دهد. همه جا حضور دارند.

فناوری از نظر ارتباطات و همچنین فناوری نرم افزار، نحوه مدیریت فعالیت های سازمان های تجاری اعم از تولید، تدارکات، مالی یا فروش را تغییر داده است. امروزه نرم افزارهای کاربردی فرآیندها را هدایت می کنند و با سرعت فکر کار می کنند.

در سناریوی کنونی، هیچ کشوری نمی تواند از جهانی شدن منزوی بماند و در آن شرکت نکند. در حالی که کشورها اقتصاد خود را به روی رقابت جهانی باز می کنند، باید بسیار مراقب باشند تا اقتصاد داخلی و صنایع محافظت شده خود را ناراحت نکنند. این اقدام متعادل اغلب از طریق سیاست تجاری و تعرفه ای کشورها مدیریت می شود، که بخشی از سیاست تجارت خارجی هر کشور را تشکیل می دهد که بر رویکرد آن به تجارت و بازرگانی بین المللی حاکم است.

پس از جنگ جهانی دوم، سازمان تجارت جهانی نقش عمده ای در تسهیل و تلاش برای ساده سازی تجارت جهانی و ساختارهای تعرفه ای با هدف حرکت به سمت تجارت آزاد ایفا کرده است. با این حال در واقعیت، تجارت آزاد ممکن است فقط یک رویا باشد تا زمانی که بین اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه برابری وجود نداشته باشد.

امروزه اکثر کشورها طرف چندین قرارداد تعرفه ای و تجاری دوجانبه و چندجانبه مانند گات هستند - موافقتنامه عمومی تعرفه ها و تجارت که هر چند آنها واردات و صادرات به و از کشورهای خاص را تنظیم می کنند.

در چند دهه اخیر شاهد ظهور صادرات و واردات خدمات بوده ایم و به طور مستمر در حال رشد است. کشورهای در حال توسعه از سرمایه فکری خود برای ارائه خدمات نرم افزاری به کشورهای توسعه یافته استفاده می کنند.

تجارت بین‌الملل امروزی دارای ابعاد جدیدتری مانند مالکیت معنوی، انواع خدمات، سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با تجارت، موافقت‌نامه‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه، ایجاد شرایط برای تجارت خدمات، سرمایه‌گذاری و همچنین ایجاد فضایی برای حل و فصل اختلافات است.

مدیریت تجارت بین‌الملل دارای جنبه‌های چند بعدی است که هر کشوری باید مورد توجه قرار گیرد. هر گونه رویداد سیاسی، اقتصادی یا سایر رویدادها در هر نقطه از کره زمین بر تجارت بین المللی هر کشور تأثیر می گذارد. ما شاهد تاثیر رکود در یک کشور بوده ایم که در سراسر جهان تاثیر گذاشته است. ما همچنین شاهد تاثیر سقوط بازارهای مالی در یک کشور بوده‌ایم که اثرات موجی در سراسر جهان داشته است.

امروزه هر مدیر کسب و کاری که مسئولیت یک عملکرد تجاری در یک سازمان را بر عهده دارد، باید به درک سطح کلان از تجارت جهانی، اقتصاد کلان، امور مالی کلان و تأثیر آن مجهز باشد. او باید سیاست ها و رویه های صادرات و واردات کشورهای مختلف را در سطح خرد درک کند تا بتواند کسب و کار خود را مطابق با محیط موجود هدایت کند. این توانایی او در پیش بینی خطرات، ارزیابی تأثیر و مدیریت ریسک است که برای موفقیت سازمانش مضر است.

لینک اصلی مقاله : https://www.managementstudyguide.com/history-of-international-trade.htm

..
ارسال نظر