خرید گیوه اورامانات

خرید گیوه اورامانات

فعالیت های کشاورزی و دامداری از منابع درآمد مسلط درغرب ایران به ویژه منطقه اورامانات است،این نوع شیوه زندگی مواد اولیه، برای ساختن انواع مصنوعات دستی را فراهم می کند ،اما افرادی که به این کار اشتغال دارند به علت طبیعت خاص کارشان فصل یا فصولی از سال را بیکار می مانند و چون در مشاغل دیگر به دلایل گوناگون قادر به فعالیت نیستند،لاجرم برای پرکردن اوقات بیکاری فصلی خود و به منظور کسب درآمد بیشتر با استفاده از مواد اولیه موجود در منطقه به تهیه اشیائی می پردازند که از ویژگی های آن علاوه بر رفع نیازمندی های زندگی،بیانگر خصوصیت هنری آنها و منعکس کننده اندیشه های معنوی و مادی ،احساس،روحیه و استعداد تولید کنندگان آنها است.
گیوه زیره ای یکی از صنایع غالب در منطقه اورامانات است که با توجه به ویژگی های آن از جمله عدم نیاز به تکنولوژی پیچیده و ماشین آلات سنگین ،فراوانی مواد اولیه،فراوانی افراد داوطلب برای جذب به این صنعت و روز افزون شدن تقاضا برای این محصول ،آشنایی با این صنعت و در نهایت حمایت از آن به بارور شدن اقتصاد منطقه و در سطحی گسترده ترکشور منجر می شود. با توجه به این که تکنولوژی تولید بومی، ریشه در فرهنگ بومی هرمنطقه دارد ،آشنایی با صنایع دستی و هنر هر منطقه نیز به شناخت آن فرهنگ یاری می رساند.
طرح مسئله:
تحقق خودکفایی اقتصادی با درک شرایط و امکانات و توجه به اولویت های فرهنگی و ضرورتهای اجتماعی قابل دست یابی است، در این رهگذر صنایع دستی و محصولات آن دارای بار فرهنگی خاصی است و با در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی این محصولات، توجه به تنوع تولیدات روستایی و گسترش آنها، یکی از اقدامات بنیادی برای خوکفایی نسبی، حمایت از صنایع دستی و گسترش آن است.
حمایت از صنایع دستی و تقویت بنیه تولیدی صنعتگران و سازندان فراورده های بومی در ایران به دلیل فراوانی، یکی از راه هایی است که می تواند نقش فعالی در توسعه اقتصادی این کشور داشته باشد ،زیرا که نیرو های بیکار را جذب و ایجاد اشتغال سالم می کند و مهمتر آنکه مواد اولیه ارزان داخلی را تبدیل به محصولات مصرفی و حتی صادراتی می نماید. علاوه بر آن، تقویت کیفی و کمی صنایع دستی نه تنها از مهاجرت روستائیان جلوگیری به عمل می آورد بلکه از ایجاد مراکز پر جمعیت و گسترش بی رویه مناطق شهری نیز جلوگیری می کند.
صنایع دستی آن دسته از صنایعی است که همه و یا بخشی از مراحل ساخت فراورده های آن با دست انجام می گیرد و سازندگان آن در چارچوب اعتقادات و فرهنگ خود و با استفاده از طرح های سنتی به تولید محصول می پردازند. از خصوصیات این صنایع ناهمانندی و عدم تشابه در فراورده های آن است به گونه ایکه محصول دست هر صنعتگر با محصول مشابه صنعتگر دیگر متفاوت و قابل تمیز است.چنین خصوصیتی مانع از بین رفتن حس ابتکار می شود و خلاقیت و ابتکار را در صنعت گران تقویت می کند. از نظر تداوم فرهنگی نیز این صنایع با اهمیت هستند، زیرا تخصص ها و مهارت ها و نیز فرهنگ معنوی در چهارچوب این صنایع از پدر به پسر و از استادکار به شاگرد انتقال می یابد. ارتباط معنوی بین استادکار و شاگرد موجب می شود که استاد خود را در مسائل شاگرد شریک بداند و او را یاری کند.

بدلیل ویژگیهای گیوه (کلاش هورامی )به عنوان یک پای افزار شیک وراحت امروزه در تمام مناطق کردستان چه درایران و عراق و ترکیه وحتی برخی از نقاط ایران علاق به استفاده از این پای افزار دیده می شود و بازار بسیار داغی در بین جوانان وحتی کهنسالان دارد با توجه به بازار فروش بالا واینکه این گیوه مختص منطقه هورامان است ، فلذا می توان گفت صدها نفر از زنان منطقه هورامان در شهرهای پاوه ونودشه ونوسود وحتی مریوان و تمام روستاهای هورامان به کار گیوه بافی وگیوه چنی مشغول می باشند.

برای خرید گیوه اورامانات کلیک کنید.

..
ارسال نظر