آموزش سفالگری به کودکان

آموزش سفالگری به کودکان

سفالگری برای کودکان و بازی با گل و خمیر دنیای پر از شگفتگی و هیجان است ، هرآنچه را که دوست می دارند و یا هر آنچه که خوب و بد در باورهایشان و در لایه های ذهن کودکانه شان حضور دارند
به شکلی ساده به تجسم آن می نشینند و در طول این بازی جذاب و دوست داشتنی خلاقیت های کودکانه به بار می نشیند و نتایج آن خود مایه تعجب و حیرت همگان است .
آموزش با گل سفالگری برای کودکان به شکل و زبانی ساده صورت می گیرد گویی قصه ای بازگو می شود که شخصیت های آن قصه جان می گیرند و کودک می تواند آن ها را در میانه دستان خود بگیرد لمس کند، بفشارد و تغییر دهد و یا در میانه انگشتان خود به نوازش آن بنشیند .

تحقیقات صورت گرفته حاکی از آنست که کودکان در شهرهای بزرگ و آپارتمان نشینی نمی توانند تحرک و شیطنت های خود رابه طور آزادانه داشته باشند.
کنترل بیش از حد کودک در محیط های شهری می تواند آسیب جدی بر روحیه کودک وارد کند.
گل سفالگری ، جزئی از طبیعت است که در آپارتمان های امروزی جایی ندارد.
حال آن که گل در واقع مخلوطی از آب و خاک بوده و از عناصر 4 گانه آب، خاک، آتش و باد می باشد.
این عناصر در طبیعت با خود نیروهایی را به همراه دارند.
کودک آپارتمان نشین شهری امروزی با گل و دنیای آن غریبه شده است.
گل سفالگری ماده ای انعطاف پذیر است که با ذات انسان هماهنگ می باشد.
کودکان خود را از لمس گل محروم نکنید.

درک درست از جهان سه بعدی با آموزش سفالگری به کودکان

سفالگری به کودکان ، جزو هنرهایی است که درک درستی از جهان سه بعدی را به کودکان می آموزد.
آن ها از لحاظ شکل و فرم و اندازه می توانند تصاویر ابتدایی اشکال هندسی را لمس و درک کنند.
کودکان از ساخته های سه بعدی خود سوال هایی برایشان به وجود می آید،
و والدین با جوابگویی و تشویق کودکان باعث می شوند تا آنها از نظر ادراکی مسائل را بهتر حل و فصل کنند.

..
ارسال نظر